user_mobilelogo

logo csmz jpeg origineel 23okt

Concertagenda

embed badge websitetest

beste lezers, is een soort ”medley” van de 4 kerstuitvoeringen die we in december van 2017 als mannenkoor mochten uitvoeren. Maar voor ik daar aan ga beginnen wens ik u Gods zegen voor het nieuwe jaar. ook wens u veel leesplezier! Wij als mannenkoor zien er met veel genoegen op terug! We beginnen op zaterdag 9 december in het buitenland! Op deze ijzig koude avond verzamelen we, met ongeveer 90 zangers, bij de St. Jozefskerk in Merksem om daar het kerstevangelie te mogen bezingen in een hoofdzakelijk roomse stad. Maar wat een voorrecht, dat daar een Evangeliepost van de Ger. Gem. mag zijn die met ernst, liefde en bewogenheid mag worden geleid door evangelist A. van Setten, tevens onze (koor) vriend Arie. Deze post organiseert ieder jaar een kerstviering voor haar leden en bezoekers en wij zijn uitgenodigd om daar, als mannenkoor, een bijdrage aan te mogen leveren. We doen dit samen met jongerenkoor Hananja uit Tholen en de ons bekende sopraan Marjo Schillings.

We beginnen met een intro samen met het jongerenkoor “Kerst-intrada”. Het zingen in deze grote” stenen” kerk is niet zwaar en het klonk volgens mij ook gewoon goed. Na de intro worden we hartelijk welkom geheten door evangelist van Setten van evangelisatiepost” de Bron” uit Merksem en wordt het Lukasevangelie voorgelezen door Julia, een meisje uit een gezin wat erg betrokken is bij de post, waarna van Setten de avond opent met gebed. Aansluitend zingen we Psalm 118 vers 1 als samenzang en gaan wij op om een blok van 4 liederen te zingen. Dat zijn: Eeuwen lang geleden, Geboren, Kind in de kribbe en Herders in’ t veld van Efratha. Het eerste en het derde lied zongen we samen met de soliste die ook de volgende 2 nummers voor haar rekening nam. Het zuivere sopraangeluid komt in de kerk met best wel wat nagalm goed uit de verf. Evangelist van Setten verzorgd nu een voor iedereen te begrijpen meditatie die het Thema heeft: Grote blijdschap. De herders in de velden van Efratha waren aan het oppassen bij hun kudden in die nacht. Ze waren niet in een vrolijke stemming, maar bedrukt, omdat ze verwachtende waren maar niet wisten wanneer dat ooit zou gebeuren. Ze hebben met elkaar gefluisterd maar wij weten niet waarover, wel dat het duister was in de natuur en duister in hun hart. Dat is bij ons van onszelf ook! Zijn wij verwachtende? Na de meditatie zingen we Psalm 98:1 en 2 als samenzang. Tijdens deze samenzang wordt er gecollecteerd voor de Post hier in Merksem. Martin is nu aan de beurt voor zijn orgelsolo en zoals we dat gewend zijn klinkt dat gewoon uitstekend. De orgelbank wordt daarna weer verruild met Jan Rozendaal want het 

Kerstzangavond Merksem 039jongerenkoor is aan de beurt om een blok van 4 liederen te laten horen, prachtig klinkt ook dat. Voordat we toe zijn aan de samenzang zingt Marjo nog 2 kerstliederen waarna we Psalm 138:3 gaan zingen. We zijn alweer bijna aan het einde van de avond, maar voor het zover is zingen we als koren gezamenlijk: Gij daalt, Heer’ Jezus van Uw troon. De eerste verzen zongen we gedragen maar bij het laatste werd gevraagd om wat meer en volgens mij kwam dat toen ook! Na dit prachtige lied sluit evangelist van Setten met ons de avond door iedereen te bedanken voor zijn komst en bijdrage en dankt ons bijzonder voor de mooie collecte die het mooie bedrag van € 1039,30 mocht opbrengen. Hierna gaat hij ons voor in dankgebed en verzoekt ons daarna nog om samen staande te zingen het Ere zij God. Hierna gaat iedereen weer door de koude avond huiswaarts en mogen we terugzien op een prachtige avond in Merksem. Iedereen heeft volgens mij genoten van deze eerste kerstuitvoering en ook de dirigent was niet ontevreden dus mogen we met dankbaarheid op deze avond terugzien. De meeste zangers gaan met de bussen weer terug en dat zal zeker gezellig geweest zijn, maar zelf was ik met eigen vervoer dus kan ik daar niets over vertellen. We zien uit naar de volgende uitvoering! 

Die tweede uitvoering is altijd een bijzondere uitvoering omdat we die al jaren samen mogen doen met onze zang vrienden en vriendinnen van het Sebanja koor uit Capelle aan de IJssel. Ook in de kerk zitten veel van onze gehandicapte vrienden en vriendinnen en daar zingen we ook nog mee. Wij, als mannenkoor met ruim 80 zangers, zijn om 19:15 aanwezig en gaan ons opstellen in de hal van de kerk om dan tegen half 8 naar binnen te gaan om onze plaatsen in te nemen in een blok voor de tenoren en een blok voor de bas en baritons. We beginnen met de samenzang van Psalm 89:1 en 7 waarna Dhr. C. van den Bovenkamp de avond met ons opent door ons allen hartelijk welkom te heten zowel koren als aanwezigen en hij spreekt de wens uit dat we met elkaar een mooie, maar bovenal gezegende avond mogen hebben, hij ziet deze avond als een goede traditie en hoopt dat dit nog in lengte van jaren mag blijven bestaan! Hij leest ons uit de Bijbel Lukas 1: 30-35 en gaat ons voor in gebed. Daarna neemt hij ons in gedachten mee naar Nazareth, naar een timmermanswerkplaats, waar Jozef de eigenaar van is. Jozef de man van Maria die zwanger is van de Heilige Geest. Jozef wil haar daarom heimelijk verlaten om haar niet openlijk tot schande te maken, maar God laat Jozef weten in een droom dat Maria zwanger is van de Heilige geest en dat het Kindje waar ze van in verwachting is De Zaligmaker is! Samen zullen ze daar vol van geweest zijn! Kinderlijk eenvoudig legt Dhr van de Bovenkamp uit dat we allemaal dat kind nodig hebben in ons hart. Dat kind alleen kan onze zielen redden! Want zijn naam is Jezus dat is Zaligmaker! Is hij al onze Redder geworden?

20171219 204304Na deze openingswoorden zingt het Sebanjakoor een blok van 4 stukken: Psalm 98 en 3 kersliederen Dit werd met overgave gezongen en we hebben er allemaal van genoten. In 1 woord geweldig! Na dit zingen wordt er door mannen uit beide koren gecollecteerd en de opbrengst is voor verschillende doelen binnen Siloah. Tijdens het collecteren zingen we 5 verzen van Nu daagt het in het oosten en onder de laatste verzen gaan wij als mannenkoor naar voren om 3 stukken te zingen; Stille nacht, In het oosten rijst de zon en O kind zo klein en teer. We zien tijdens het zingen dat veel van onze vrienden en vriendinnen de liederen ook kennen en daar zijn we blij mee. We blijven staan voor in de kerk omdat we na de samenzang van Komt allen tezamen nog 2 liederen ten gehore brengen, namelijk Licht in de wereldnacht en t’ was nacht in Bethlehems dreven. Na het zingen van de laatste regels zien wel dat sommige van onze vrienden in de kerk al aanstalten aan het maken zijn om bij ons op het podium te komen om samen te gaan zingen wat onze vrienden zullen opgeven. Anderen van hen willen graag dirigeren en dat is gewoon mogelijk deze avond en daarom genieten we er allemaal zo van! Maar ook aan deze mooie avond komt een eind en als de laatste verzen zijn opgegeven en gedirigeerd geeft onze voorzitter die het samen zingen leidde, het woord aan Dhr. Van den Bovenkamp om de avond te besluiten. Deze dankt iedereen hartelijk voor zijn bijdrage en aanwezigheid en nodigt de koorleden en aanhang uit om achter in de zaal van de kerk nog wat te komen drinken met een traktatie van helpende handen en gaat ons voor in dankgebed. De collecte van deze avond bedroeg € 709,00 waarvoor we hartelijk worden bedankt. Als slot zingen we nog staande Het Ere zij God. Koor ,dirigent en organist, hartelijk dank voor jullie bijdrage aan deze mooie avond! Ik ben er van overtuigd dat het een goede traditie is! Soli Deo Gloria!

Het is 4 dagen later, zaterdag 23 december als we in de ADULLAM Kerk van de Ger. Gem. van Waarde onze derde avond mogen houden. Het parkeerterrein is overvol en als ik aankom om goed 19.00 uur moet ik al bijna op de weg parkeren. Dat belooft een goed bezochte avond en dat klopt ook als we de kerk inkijken bij binnenkomst, die zit helemaal vol! We gaan als mannenkoor opstellen in de hal van de kerk en dat is wel even puzzelen want we zijn met 101 zangers! En het is de bedoeling dat we zingend naar binnen gaan. De intro van deze avond is Eeuwen lang geleden een prachtig lied om de zingen, en we komen binnen door 2 gangpaden, links voor de tenoren, en rechts voor de bassen en baritons en we zingen al lopend vers 3 en 4, die we allemaal uit ons hoofd kennen, en eenmaal opgesteld op het podium, wat vloeiend verliep (dank aan de koormeesters) zingen we vers 1 en 2 en vervolgens 5 en 6. Ik vond dat iets bijzonders en heb daar, met vele anderen, erg van genoten een ik hoorde dat ook later van velen van de aanwezigen. Het is ook een lied dat hele zachte stukken heeft en ook delen bezit die fors gezongen mogen worden. Na dit lied gaan, we weer af naar onze plaatsen achter in de bijgetrokken zaal waarna Ouderling van Veldhuisen de avond met ons opent op de gebruikelijke wijze. Hij heet ons als mannenkoor hartelijk welkom, spreekt zelfs van “ons “CSMZ wat ons goed doet. Hij leest ons Jesaja 9:1-6 en gaat ons voor in gebed. Hij spreekt de wens uit dat we allen mogen delen in het wonder dat voor elk die in het duister dwaalt bij Hem het Licht is te verkrijgen! Ere zij Hem, door Hem zijn al Zijn kinderen gekocht! Hij geeft op samen te zingen De lofzang van Zacharias: 1 en 5 en direct daar achteraan Heft aan, Heft aan een luiden zang vers 1,2 en 3 waaronder wij weer opgaan om ons eerste blok van 3 stukken te mogen zingen: In het oosten rijst de zon, o kind zo klein en teer en Licht in de wereldnacht. Het zijn stukken met afwisselende volumes en mooie teksten die zingend in deze kerk goed tot hun recht komen. Martin mag verder spelen met zijn orgelsolo die uitmondt in de collectesamenzang van vers 1,2 en 3 van Ere het Kind. We vervolgen het programma met een muzikaal intermezzo van Ron op de piano en Martin op het orgel. Het is een medley van kersliederen op piano/orgel en we kunnen gerust stellen dat we 2 top musici binnen ons koor hebben die ook nog perfect op elkaar zijn ingespeeld! Hierna volgt de samenzang van Komt allen tesamen vers 1 en 2 en onder deze samenzang gaan wij als koor weer naar voren om eerst een blok van 3 stukken te zingen; Vredevorst, t’ was nacht in Bethlehem en Herders in t ’veld van Efratha. Prachtige stukken om voor te dragen in deze fijn zingende kerk. We blijven op het podium staan als ouderling Francke de avond besluit. Hij dankt ons als mannenkoor voor onze bijdrage deze avond alsmede ook alle aanwezigen. Hij maakt de collecte bekend die ruim € 1260,00 op heeft gebracht! Ook hiervoor hartelijk dank. Hij gaat ons voor in dankgebed waarna wij nog de Kerst-intrada zingen. Geweldig lied om te zingen en het ging ook goed. Als slotlied zingen we samen met de aanwezigen het Ere zij God. Wij als mannenkoor zingen dit als een soort wisselzang door de gemeentezang heen. Voor velen is dat bijzonder mooi om te horen en zo ervaar ik dat ook als zanger in ons koor. We zijn uitgenodigd door de activiteitencommissie om nog een kopje thee of koffie te komen drinken in een van de zalen en daar wordt gretig gebruik van gemaakt door de zangers met hun gezinnen en het versterkt de onderlinge band! Ook van deze avond kan maar 1 ding gezegd worden: God alleen de dank! Velen hoor ik bij het weggaan zeggen: tot in Middelburg en daar gaat het laatste stuk van dit verslag over.

 BZ01369

De wijzerplaat van de “Lange Jan” in Middelburg laat ons zien op deze tweede kerstdag dat het 18:00 uur is, en dat is de afgesproken tijd we als zangers van ons CSMZ gaan inzingen voor ons laatste kerstconcert hier in Middelburg. Lees VERDER 

Uw redacteur 

 

 

 


CSMZ zingt op uitnodiging jongerenkoor JEDAJA in Nieuw-Lekkerland


Zaterdag 28 oktober jl. werd in de Hersteld Hervormde Kerk van Nieuw-Lekkerland weer het traditioneel concert gehouden georganiseerd door het plaatselijke jongerenkoor Jedaja. Het Christelijk Samengesteld Mannenkoor Zeeland was uitgenodigd als gastkoor. Alle twee de koren staan onder de bezielende leiding van Ron van Ommen. Jan Hendrik Versluis is organist van het jongerenkoor en Martin Weststrate begeleid het mannenkoor. Al bijtijds vertrekken uit een regenachtig Zeeland 2 bussen richting Nieuw-Lekkerland en zo zien we rond half 7 de mannen de kerk ingaan om nog even in te zingen. Het beloofd een mooie avond te worden en zo gaan we als mannenkoor om de koffie in de zaal van de kerk. Om 10 voor half 8 gaan we buiten opstellen en als dat op orde is gaan we in processie de kerk binnen en stellen we ons op in het liturgisch centrum om, samen met het 20171028 183840jongerenkoor, de intro van deze avond te zingen; de Godsstad. Een mooi lied om samen mee te beginnen en ondanks dat wij achter het jongerenkoor stonden, en we de damesstemmen mistten, was het mooi in de kerk en daar gaat het om. Terwijl wij naar onze plaatsen gaan beklimt Ds. C.M. Visser de kansel en heet allen hartelijk welkom en geeft Psalm 84:1 en 6 op als samenzang en gaat ons daarna voor in gebed. Aansluitend leest hij een gedeelte uit 2 koningen 3 en bepaald hij ons wat nader bij het 12e vers. Er dreigt oorlog met de Moabieten. Joram wil een verassingsaanval doen uit het zuiden, maar het loopt mis, er vallen rake klappen en Elisa de profeet wordt geroepen. Nadat Elisa een speelman gevraagd heeft en deze zijn snarenspel laat horen, raakt Elisa als in de Geest en geeft hij opdracht om in het dal grachten te laten graven. De dominee geeft aan dat hij de meditatie zal vervolgen bij dat punt in het programmaboekje. Nu stelt het jongerenkoor zich op en zingt een blok van 5 stukken. We horen dat Ron niet alleen een mannenkoor kan dirigeren, maar dat ook dit jongerenkoor, wat die avond met zo’n 50 leden aanwezig is, onder zijn leiding prachtig heeft gezongen, het viel mij en anderen op dat het alles erg zuiver klonk. Onze complimenten! Na dit blok zingen we als samenzang Psalm 116;1 en 11 en vervolgt Ds. Visser tijdens zijn meditatie het openingswoord waar hij mee begon: Maak in dit dal vele watergrachten. Daar lees je zomaar overheen, maar dat heeft veel gekost om dat gedaan te krijgen in dit hete woestijn dal. Alles moest met de hand en de soldaten hadden al lang geen water meer gehad en waren erg vermoeid. Maar het wonder gebeurt, de andere morgen is het dal vol van water wat er roodachtig uitziet. Dit komt doordat de aarde daar roodachtig van kleur is maar in geestelijke zin leert het ons dat het bloed van Christus redt van de eeuwige dood, zoals het water in deze grachten redde van de tijdelijke dood en weer kracht gaf aan vermoeide strijders. Dit water uit de weg van Edom leert ons dat niets uit ons maar alles uit Hem is! Na deze mooie meditatie zingen we de collecte zang uit Psalm 46 vers 1 en 6 (de collecte bracht € 865,00 op en is bestemd voor IRS, IMG 20171029 WA0003stichting in de Rechte Straat). Na deze samenzang zingen wij een blok van 5 stukken; Hoe groot zijt Gij, Abba Vader, Psalm 23, Vlucht tot Hem en wat de toekomst brengen moge. In dit laatste lied zong Arne de solopartij en dat klonk als een klok! Ondanks dat we maar met 70 zangers zijn zingt en klinkt het goed en wordt er ook geluisterd en genoten in de kerk die overigens goed gevuld is. Alle stukken die we zongen staan overigens ook op de pas uitgebrachte cd van ons mannenkoor dus kunt u deze thuis nog eens op het gemakje naluisteren. Persoonlijk heb ik heerlijk gezongen en genoten van deze mooie avond en was Ron niet ontevreden dus al met al een geslaagde avond. Als slot zingen we als gezamenlijke koren nog het lied: Er is een God die hoort. De kerk werd vol gezongen met dit mooie lied en het was gelijk een mooie afsluiting van de zangstukken: Ga niet alleen door dit leven, maar zoek het Heil bij de Heere Jezus alleen, Hij is het eeuwig Licht! Voordat Ds. Visser de avond besluit met dankgebed spreekt de voorzitter van het jongerenkoor een dankwoord uit aan allen die meewerkten en aan de aanwezigen. Na het gebed vertrokken de zangers van het csmz naar de gereedstaande bussen om de thuisreis te aanvaarden, zelf was ik die avond met eigen vervoer, maar gezien wat beelden op social media was het best gezellig in de bussen en was er voor iedereen een hapje en een drankje. Zo is ook deze zangavond weer ten einde en hopen we dat het gehoorde en wat we zongen tot eer van God mag zijn en besluiten we ook dit verlag met SOLI DEO GLORIA.
Binnenlandredactie CSMZ.

 


10 jaar Chr. Samengesteld Mannenkoor Zeeland
CD Presentatie "Hoe Groot zijt Gij"

Kapelle, 7 oktober 2017. Op deze datum vult om 18:00 uur het podium van de nog lege hervormde kerk zich met zo’n 85 enthousiaste zangers van het Christelijk Samengesteld Mannenkoor Zeeland om nog even in te zingen voor het te houden jubileumconcert wat straks in deze kerk wordt gehouden. Ron, onze eigen dirigent, kan deze avond helaas niet voor het koor staan omdat hij ziek is en het bed moet houden. Gelukkig hebben we een goede tweede dirigent in Arjen Huissen en hij zwaait met vaart en verve deze avond met het “dirigentenstokje ”en ik geloof dat ik namens alle zangers spreek als ik zeg dat we heerlijk hebben gezongen. Na het inzingen krijgen we als zangers koffie aangeboden en begint de kerk al aardig vol te raken met luisteraars wat erg goed doet en ons geweldig stimuleert! Als we om tien voor half acht gesommeerd worden onze plaatsen in te nemen op het podium zien we dat de kerk bomvol zit en dat er nog met stoelen wordt gesleept om iedereen een plekje te geven. We beginnen de avond met de intro : Zing van Zijn trouw. Een mooi en passend lied om de avond mee te beginnen. Aansluitend opent Ouderling van G. van Veldhuisen uit Waarde de avond met ons door allen hartelijk welkom te heten: luisteraars en medewerkende musici en ons als koorleden. Hij mediteert over de titel van onze nieuwe cd: “Hoe groot zijt Gij” en geeft aan dat in meerdere psalmen de grootheid, goedheid en verwondering van de Heere wordt uitgesproken. 
20171007 DSC4340Hij is de onderhouder van de gehele schepping. We mogen vanavond als jubilerend koor terugzien en vooruitzien maar vooral ook moeten we naar boven zien! Hij komt de lof toe! De Heere woont bij de lofzangen Israëls en ouderling van G. van Veldhuisen wenst ons toe dat we persoonlijk voor Hem mogen buigen vol aanbidding en verwondering. Zijn dit vreemde klanken voor ons dan spreekt hij uit; Vlucht dan tot Hem want Hij beschaamt niet! Als openingspsalm zingen we 108: 1 en 2 en we horen dat Martin ,onze eigen organist, goed in vorm is want hij kreeg de hele kerk goed op gang met dit mooie orgel. Na de opening zingen we een blokje van 3 stukken; Psalm 68, Psalm 23 en Vleugels. Over de eerste 2 zeg ik niets want die staan op de cd en die mag u daarop beluisteren. het lied vleugels zong goed en is een erg mooi lied om te zingen, niet alleen de melodie maar ook zeker de tekst! Martin is nu aan zet voor zijn orgelimprovisatie. Hij doet dit over Psalm 33 en hij laat ons horen dat hij niet met zijn handen in het haar zit (spreekwoordelijk dan..) want het is schitterend om te horen en de solo loopt vlekkeloos over in de collectezang die we gaan zingen; Psalm 33:1 en 11. De collecte heeft ruim € 1100,00 opgebracht. We blijven in de improvisaties want Gerwin v/d Plaats, onze gast pianist, laat ons even horen wat een vleugel, bespeeld door iemand die volgens mij in noten denkt, voor klanken kan voortbrengen! In 1 woord: geweldig vakmanschap!. Als mannenkoor zingen we daarna Psalm 86 en Psalm 25. 2 psalmen die al veel zijn gerepeteerd en gezongen en ze blijven mooi! Luister zelf maar op de cd! De samenzang die nu aan de beurt is heeft de titel van de CD; Hoe groot zijt Gij. Persoonlijk vind ik dit vers fijner zingen als koorstuk dan als samenzang maar dat doet niets af aan de tekst die we zingen. Ik moest er sterk aan denken toen ik tijdens onze laatste vakantie op een hoge berg in Oostenrijk stond en Ron nog hoorde zeggen dat we vanuit dat beeld dit stuk moesten voordragen! Dan is Gods werk vol macht en majesteit en zijn wij maar heel kleine mensjes! Verneem het maar op de CD, hij is de moeite van beluisteren waard! Onze voorzitter, Henk-Jan Minnaard, gaat nu de cd presenteren en hij verteld hoe deze tot stand is gekomen en wat en wie we als koor willen zijn. Vervolgens deelt hij een aantal Cd’s uit aan mensen die, ieder op zijn eigen manier met eigen taken, achter de schermen, zich inzetten voor het koor. Onze Organist Martin Weststrate, wordt gesommeerd direct de orgelbank te verlaten en zich naar de kerk te begeven en of hij dan direct zijn registrator, steun en toeverlaat Mart Hoekman mee wil nemen want ze mogen een CD in ontvangst nemen voor hun medewerking aan repetities en uitvoeringen.20171007 DSC4501 
Zelf val ik van schrik haast van mijn stoel als ook ik naar voren wordt geroepen . Ik kan eigenlijk helemaal niet kan bedenken waarom eigenlijk. Maar de voorzitter vermeld dat ik zo af en toe wel eens wat op papier zet als we een uitvoering hebben verzorgd en de website daar gewaag van maakt. Het was niet nodig geweest hoor, maar voor als nog : bedankt en het wordt gewaardeerd. Ook Dhr. Walhout, vroeger lid maar later verhuisd mag een CD in ontvangst nemen, dit omdat hij trouw en altijd op korte termijn waar nodig muziekstukken omzet voor het koor. Ook dat wordt zeer gewaardeerd! Ook Theun Joziasse, mag naar voren komen en op de vraag of hij weet waarom komt in onvervalst ” Erremuus “ het antwoord dat hij het niet zou weten. Maar hij wordt door de voorzitter uit de droom geholpen want Hij was mede de bedenker van de titel van de
CD : Hoe groot zij Gij . 
Ron, onze eigen vertrouwde dirigent, was ziek op de presentatie, maar hij kreeg bij de eerstvolgende repetitie alsnog zijn cd van de voorzitter met woorden van oprechte dank voor zijn vakkundige leiding en tomeloos geduld met zo’n 100 van die zingende Zeeuwen! De hoop werd uitgesproken dat de samenwerking nog in lengte van jaren mag blijven bestaan! Als koor zingen we weer 2 stukken die op de cd zijn gezet; Vlucht tot Hem en Abba Vader. Zonder al te veel in herhaling te willen vallen zeg ik toch weer: Beluister gewoon de cd en u hoort dan wat ik eigenlijk op zou willen schrijven over deze twee mooi stukken. Aan alle dingen komt een eind en zo ook aan deze mooie avond in Kapelle en we zingen als samenzang het toepasselijke lied : ‘k Wil U o God mijn dank betalen. En daar sluit ik me bij aan. Alles wat we als koor in deze 10 jaar hebben mogen bereiken is genade van God! Hij gaf zangers een stem en de lust en de tijd om te zingen, Hij maakt dat we een goede dirigent en organist mogen hebben Hij geeft het bestuur de haast tomeloze energie om alles het liefst voor 150 % te regelen , Hij zorgt dat er mensen komen luisteren naar de boodschap die we zingend mogen brengen : Er is genade te verkrijgen bij God voor zondige mensen! Ouderling Hage uit Vlissingen, ook iemand die zeer betrokken is bij ons koor, verzorgt de sluiting van de avond. Hij wenst ons toe nog in lengte van jaren te mogen blijven zingen en dankt alle aanwezigen voor hun massale opkomst en bedankt ook alle zangers en de musici voor hun bijdrage aan deze avond. Arjen Huissen ,ons bestuurslid en tweede dirigent, wordt bijzonder dank gezegd voor zijn bezielende en enthousiaste wijze van dirigeren en voor het feit dat hij maar kort van te voren wist dat hij “zwaaien “moest. Ik sluit me er bij aan en heb heerlijk gezongen en genoten van de avond. Dit hoorde ik later ook van heel veel mensen! Ouderling Hage spreekt nog een dankgebed uit en wenst iedereen een goede thuisreis en goede zondag toe. Als sluitstuk zingen we als koor nog het bekende , toepasselijke lied : Dank zij U Heer. Er is nog mogelijkheid om cd’s te kopen en voor de koorleden liggen de bestelde cd’s ook klaar. Voor de genodigden en sponsoren is er nog een hapje en een drankje achter in de kerk. En ook dat was erg geslaagd en prima verzorgd. Gewoonte getrouw sluit ik ook dit keer weer af met Soli Deo Gloria!
Redacteur CSMZ.
Fotograaf Harm Nieuwenhuijse 


GROTE OF ST. JACOBSKERK VLISSINGEN
500 JAAR REFORMATIE

Het is zaterdag 24 juni om half 8 als in de Grote of sint Jacobskerk het mooie lied Dank zij u Heer, de prachtige ruimte van deze kerk vult. Het is de intro van een herdenkingsconcert wat wordt uitgevoerd n.a.v. 500 jaar reformatie. Dit concert georganiseerd door Omnis Cantare en wordt muzikaal ingevuld door mannenkoor “De Lofzang” uit Goes en het “Christelijk Samengesteld Mannenkoor Zeeland”, beiden onder leiding van Ron van Ommen. Het was de bedoeling dat ook mannenkoor Rehoboth uit Tholen mee zou zingen maar zij konden wegens het overlijden van een koorlid niet meezingen deze avond.

Lees HIER verder

20170624 DSC1621   


Uniek Koorconcert met Jigdaljahu en het CSMZ

We zingen deze avond naar aanleiding van een verzoek van Pieter de Visser en Emily Spijk die zich inzetten voor Emy-land, een stichting die in het dorpje Kosovo in het land Kenia onderwijs mogelijk maakt voor kansarme kinderen. Zij hebben ons benaderd om een concert avond te verzorgen die het hun mogelijk maakt daar een collecte te kunnen houden die voor dat doel bestemd zou zijn en die het voor hen mogelijk maakt om daadwerkelijk naar Kenia af te reizen om daar te gaan helpen. Gezien de goede bestuurlijke contacten met Jigdaljahu was het niet moeilijk om dit schitterende jongerenkoor hiervoor ook uit te nodigen om zo, als twee verschillende koren, de luisteraars een uiterst gevarieerd programma aan te bieden. En ik 1heb uit de vele reacties op mogen maken dat het zo ook is ervaren. Het bestuur samen met een aantal vrijwilligers was in de middag al actief om het podium en de stoelen daarop op te zetten zodat wij als mannenkoor om kwart voor zes kunnen inzingen en het lijkt erop dat het goed gaat komen. Na het inzingen krijgen we koffie en krijgt het jongerenkoor de gelegenheid om in te zingen, en dat beloofd ook iets moois. Als we om kwart voor 7 naar buiten gaa n om nog even van het zonnetje te genieten staat het plein voor de kerk al bomvol met bezoekers en dit worden er steeds meer! Dat beloofd ook wat. Ons vermoeden is juist, want als we om 10 over 7 de kerk ingaan zit die zo goed als vol en wordt er nog volop met stoelen gesleept! ( ik hoorde na afloop dat er meer dan 1000 mensen binnen waren!) Als we tegen half 8 allemaal op het door vrijwilligers opgezette podium gezeten zijn begint Jigdaljahu met Gloria als intro. Topkoor, de toon is gezet! Na de intro opent Dhr. H. van Groningen de avond met het opgeven van de twee bekende verzen van ons volkslied, dit om de mensen van STH Records de gelegenheid geven alles goed in te regelen voor de opname deze avond. Nadat we het Volkslied hebben gezongen gaat hij ons voor in gebed. Het Bijbelgedeelte wat deze avond centraal staat en als “rode draad” door de te zingen liederen loopt is Psalm 27. De fragmenten voor de declamatie komen ook allen uit deze psalm.
Na het welkom zingen we Psalm 27 :1 en 7 als samenzang waarna het jongerenkoor het programma vervolgd met het zingen van PSALM 27 gevolgd door een declamatie. Nu zijn wij aan zet en brengen we PSALM 23 ten gehore, dit ging goed vond ik. Het mag gezegd, met ruim 85 zangers klinkt dat gewoon geweldig in deze kerk. Na deze psalm zingen wij Vrede als waterstromen . Een heel andere tekst en manier van zingen dan bij psalm 23. We beginnen rustig en zacht en sluiten de laatste regels weer forser af omdat de tekst dat vraagt. Na de samenzang van 3 verzen uit Psalm 84 en een declamatie is het jongerenkoor weer aan de beurt. Het jongerenkoor geeft wederom een staaltje zangkunst weg in het zingen van het lied Verberg mij nu.Na dit lied zingen we als samenzang Psalm 62: 1en 5. Het mannenkoor mag nu het schitterende lied Vleugels zingen. Het is voor de eerste keer dat we dit uitvoeren en het schijnt ook de eerste keer te zijn dat een mannenkoor dit uitvoert. Ik vond dat het voor een eerste keer goed werd opgedragen. Een heel mooi lied, niet alleen de melodie, maar zeker ook de tekst. Ik hoop dat we dit stuk nog vaak mogen zingen, maar dat het ook onze dagelijkse bede mag zijn! Na een declamatie vervolgt het programma met het lied Dat ons loflied vrolijk rijze, gezongen door Jigdaljahu die na een vleugellsolo van Lennart Moree en declamatie ook Psalm 5 zingen. Prachtig!

9
Na de samenzang van psalm 105 zingen wij het lied Vlucht tot Hem. Weer zo een mooi lied om zingend voor te dragen en ook dat ging naar mijn beleving goed . We brengen ook Psalm 90 ten gehore. Weer heel anders dan de voorgaande stukken maar ook mooi om voor te dragen als een gebed om standvastigheid van God te verkrijgen. Na een schitterende samenzang van Psalm 93: 1en 4 met collecte mogen wij als mannenkoor het lied Wat de toekomst brengen moge laten horen. Daar hebben we de laatste tijd veel aan gewerkt en dat mocht ook gehoord worden!
Een toepasselijk lied zo aan het eind van de avond, met de solopartij gezongen door Jaco van Housselt. Het jongerenkoor sluit hun bijdrage aan het programma af met: Blijf bij mij Heer, ook erg gepast om als afsluiting voor te dragen. Na een woord van dank aan koren ,dirigenten, organisten, pianist en koster, waar we ons van harte bij aansluiten maken Pieter en Emily zelf de collecte bekend. Geweldig, een applaus volgt er is ruim € 2600,00 opgehaald. Tijdens de avond hebben Pieter en Emily ons verteld wat Emyland als doel heeft en dat ze graag daar in Kosovo hun hulp willen gaan geven. Een edel streven ! Ze vertelden dat dit veel geld kost en dat ze daar onder meer deze avond voor hebben belegd.

Ze hebben zelf de sponsoren gevonden die met hun bijdrage de kosten die deze avond met zich meebracht hebben gedekt. Zodat het gehele bedrag ten goede komt aan de stichting EmyLand. Ze hoopten dat hun streefbedrag van € 1500,00 binnen zou komen en zijn met de opgehaalde € 2600,00 niet beschaamd! Schitterend !16

Hierna besluit Dhr van Groningen de avond met dankgebed, waarna wij met elkaar het lied De dag door Uwe gunst ontvangen zingen. Het jongerenkoor zingt tijdens deze samenzang een soort wisselzang /bovenstem wat erg mooi was! We zien terug op een prachtige avond in een overvolle kerk met een schitterende collecte. We zien nu al uit naar de avond in Dordrecht D.V. 2018 waar we samen met het jongerenkoor weer zullen zingen. Deze avond zingen wij dan ter gelegenheid van het 20-jarig bestaan van de organisatie Omnis Cantare waar wij ons als koor ook nauw verbonden mee voelen. De samenzang van deze avond en van de avond die we nog hopen te beleven volgend jaar zullen t.z.t. te beluisteren zijn op een cd.

Laten we besluiten met wat we vaak doen en ook zo waar is: SOLI DEO GLORIA!

Redacteur CSMZ. 
Met dank aan Harm Nieuwenhuijse die de foto's heeft gemaakt. 


 

PAASZANGDIENST 2017 MARNIXKERK VLISSINGEN
Enkele maanden geleden zijn we als mannenkoor uitgenodigd om op de paaszangdienst van de Ger Gem in Vlissingen onze medewerking te verlenen. Als we om kwart voor 9 aankomen bij de Marnixkerk is het daar al een hele drukte en zijn al vele zangers aanwezig om nog even in te zingen. Terwijl we daarmee bezig zijn stromen de bezoekers de kerk binnen en wanneer we om 10 voor half 10 de kerk binnenkomen als koor zit heel de kerk, inclusief zaal, helemaal vol! Dat is geweldig om te zien, zoveel mensen ,ook jongelui ,die naar deze zangdienst komen om het paasevangelie te horen verkondigen en ook om te komen luisteren naar de koren. We stellen ons als mannenkoor gelijk op in het liturgisch centrum om het prachtige lied Hoe groot zijt Gij als intro te mogen zingen. Omdat er op deze dag op meerdere plaatsen diensten zijn kon niet het hele koor aanwezig zijn maar met bijna 70 zangers klonk het toch goed in deze kerk. We gaan na dit lied als koor weer af en luisteren naar de opening die Ds G. J. Baan, de eigen predikant van deze gemeente, verzorgd. Hij leest 1 Korinthe 15 vers 12 -17 en gaat ons voor in gebed. Aansluitend mediteert dominee over dit Bijbelgedeelte; Paulus denkt aan de Opstandingsdag ,de jongste dag, dan zullen we berecht worden door de opgestane Christus. Wanneer dat zijn zal weet niemand maar dat het zal komen is zeer zeker ! Op die dag zal alles een einde nemen ,alle doden zullen opstaan, alle oog zal Hem zien, ook die Hem gekruisigd en doorstoken hebben. Alle mensen zullen berecht worden, eerst de gezaligden, zij zullen worden vrijgesproken door het bloed, de macht en opstandingskracht van Christus Daarna zullen de vijanden verpletterd worden! Hoe zullen wij staan in dat oordeel? Als volgeling of als vijand? Dat zal alles uitmaken! Mogen we Hem al volgen? Aansluitend zingen we de samenzang waarin ook gecollecteerd word; Psalm 22 : 12 en 13. Na deze samenzang zingt het gemengde Marnixkoor een blok van 4 liederen, niet de makkelijkste muziek ,maar wel mooi gezongen! Aansluitend zingen we als samenzang “mijn Verlosser hangt aan ’t kruis. Na deze samenzang komen De jonge Zangers aan de beurt, 4 stukken zingen ze en daar werd door iedereen van genoten! Een koor onder leiding van een broer en zus zie je niet vaak, schitterend hoor! Na het kinderkoor zingen we samen “God enkel licht” en onder deze samenzang gaan wij als koor naar voren om ons blok van 4 te zingen: Vader ik aanbid U, Daar is kracht in het bloed , Psalm 25 en Als ’t bazuingeschal des Heeren. Het eerste lied is ingetogen omdat het een gebed is en ook zo gezongen moet worden.
Bij het tweede hadden we Andries Stigter als solist en gaf de tekst ook aan dat we wat forser moesten zingen. Psalm 25 was weer een bede en zongen we ook gedragen. Het laatste lied als ’t bazuingeschal des Heeren mocht weer met kracht worden gezongen en bij dit lied was ook de solist weer van de partij. Ik geloof dat we allemaal fijn hebben gezongen en... er werd in de kerk zichtbaar genoten. Tijdens ons afgaan zingen we de laatste samenzang “Lam Gods dat zo onschuldig” waarna Ds. G. J. Baan een woord van dank spreekt en de morgen met dankgebed besluit. Voor alle aanwezigen is er gelegenheid om koffie te drinken in de Marnixzaal waar door veel mensen gebruik van wordt gemaakt en wat een gezellige drukte gaf. We mogen terug zien op een mooie morgen en hopen dat God het wil gebruiken tot Zijn eer en tot uitbreiding van Zijn Koninkrijk! Met dank aan bestuur, dirigent ,organist en alle zangbroeders. Maar boven alles aan Hem die gaf dat we dit mochten doen!

Redacteur CSMZ


 Opname Jubileum CD
Zaterdag 18 maart was het dan zo ver, na vele maanden hard studeren, de CD opname i.v.m. ons 10 jarig jubileum in de Hervormde Kerk van Kapelle. Helaas kon niet iedereen van de leden die mee had gestudeerd, deze opname meemaken zo waren er een aantal zieken en was er bij een van de leden zo veel zorg in zijn gezin gekomen dat hij afzag van deelname aan deze dag. Vanaf 08.15 uur was er koffie/thee te verkrijgen in ons onderkomen voor deze dag, de Juliana van Stolbergschool te Kapelle. Iets later dan gepland, dit vanwege het feit dat de opnames van verschillende solostukken nog niet naar wens op de schijf stonden, begon deze dag. Na het inregelen zijn we hard aan de slag gegaan. Hard werken was het hoor, dan nogmaals een regel of is het nou systeem opnieuw, dan weer een heel couplet en als dan eindelijk Ron tevreden was had Gerwin nog wel iets of adviseerde Jaco om nogmaals het hele lied opnieuw te zingen. Tijdens de eerste pauze was er een traktatie van de koorleden Sinke, van Ommen en Oosdijk en het was heerlijk want die reuzekoeken, weer eens iets anders dan een bolus gingen er ook prima in. Vervolgens vertrokken we weer naar de kerk om daar te werken aan het 2e blok en dit duurde ruim 1,5 uur. Na dit blok was Aleida Nieuwenhuijse –Stouten klaar met haar bijdrage aan deze opnam, een bijdrage die zeer gewaardeerd werd en zeker zullen de klanken vanuit haar dwarsfluit de opname ten goede komen. Ja dan zing je op een ochtend ineens heel erg veel en vaak en dan is een pauze een welkome afleiding. Een heerlijke lunch, broodjes en krentenbollen in overvloed en ook nog een heerlijke appel beschikbaar gesteld door Rinus Oostdijk. Na de heerlijke ontspanning gingen we er met elkaar weer met frisse moed tegenaan. Een pittig blok muziek maar het verliep voortreffelijk, meerdere malen kwam de stem van de opnameleider door de box de kerk in schallen met lovende woorden aan het adres van Ron en zijn manschappen. Na dit blok was ook de bijdrage van Gerwin van der Plaats afgerond en een pauze weer hard nodig want de vermoeidheid werd zicht- en hoorbaar. Wat is het dan verassend als je met elkaar in ons onderkomen komt en daar heerlijk frisdrank, koffie, thee te verkrijgen is en dat er op tafel zoutjes en zelfs heerlijks stukjes worst en kaas te vinden zijn. Het was echt nodig om ons nogmaals op te laden voor het laatste blok. Niet alleen de oudere leden werden moe, maar ook de moeheid ging de jongeren niet voorbij....wat klopt de opmerking en bewering dat zingen topsport is dan toch ! Maar onder de bezielende leiding van Ron met een ontketende Martin achter de klavieren werd er nogmaals flink tegenaan gegaan.....een blok psalmen en wat eenvoudigere (in mijn ogen) liederen werden in het resterende uur op de schijf gezet. Na een hartelijk dankwoord aan alle medewerkenden was er voor de dirigent en organist een “aardigheidje in een enveloppe” maar vooral een hartelijk applaus voor de inzet van een ieder. Tenslotte was er nogmaals een hartelijk applaus, vergezeld van bloemen voor Tonnie, Gre, Leone en Corlinde de vrouwen die de hele dag gezorgd hadden dat er wat te eten en te drinken was.......echt TOP !! Nog eenmaal werd een beroep gedaan op de leden om even te helpen met de kerk weer in orde brengen en weer werden we niet teleurgesteld in elkaar binnen no-time stond de inrichting van de kerk zoals hij hoorde te staan en werd STH geholpen met het opruimen van de spullen en het inruimen van de bus. Hierna was er voor de liefhebbers nog gelegenheid om even na te praten met een lekker drankje en hapje. We mogen terugzien op een onvergetelijke dag waarin we mochten zien dat wij een actief bestuur hebben die alles tot in de puntjes organiseert en verzorgd. Fantastisch. Maar bovenal eer aan Hem die ons deze mooie dag gaf en we hopen op een mooi resultaat in de vorm van de uit te brengen CD op zaterdag 7 oktober tijdens ons jubileumconcert. De titel van de nieuwe CD “Hoe Groot Zijt Gij” spreekt ook als we met elkaar terug mogen kijken op deze mooie dag !

 

 


Muzikaal Nieuwjaarsconcert

In de koorkerk van Middelburg werd op jl. zaterdag 28 januari een muzikaal nieuwjaarsconcert gehouden met als opzet geld op te halen t.b.v. het nieuw te bouwen podium en dirigentenbok. De musici Arjan en Edith Post (trompet) en Wim Magré (orgel) en Wilbert Magré (vleugel) verzorgden deze avond een zeer gevarieerd programma. In samenspraak met het bestuur werden er flyers en programma's gedrukt en in de pauze was er ruimte voor ontmoeting en werd er frisdrank verkocht. Ook was er een sponsor die een aanzienelijk deel van de kosten (die deze musici in rekening brengen) op zich nam. In totaal kwamen er ruim 150 bezoekers op deze avond af en gelukkig voor de organisatie waren er ook heel wat mannen uit het koor aanwezig die zo ook hun waardering lieten blijken voor het werk van de organisatie. Met het organiseren van deze avond en de uitvoering daarvan is er een startsein gegheven voor verschillende jubileumactiviteiten. Nu volgen nog de CD opname, de rommel- en actiemarkt, het jubileumconcert en cd presentatie en ten slotte de verjaardagsavond (enkel voor leden en partners toegangkelijk) om dit jaar af te sluiten.
Hartelijk dank aan Cor van de Woestijne, Kees de Goffau en Raymond Guiljam voor de inzet en de organisatie !

Het bestuur.


Oudhollandse volkskerstzang met CSMZ in nieuwe kerk Middelburg

Het is zo tegen de klok van 18.00 uur als de Wandelkerk, gelegen naast / aan de “Lange Jan” zich vult met zwartgepakte zangbroeders die zin hebben in de laatste kersuitvoering van dit jaar in de nieuwe kerk in Middelburg. Veel van hen hebben hun gezinsleden meegenomen. Terwijl wij inzingen in de prachtige kerk krijgen zij van de organisatie van deze avond, de stichting Omnis Cantare koffie en thee aangeboden en nemen wij als zangers en soliste het repertoire nog even door. Het belooft een mooie avond te gaan worden en we gaan wisselen met de familieleden, die nu de kerk in mogen en een plaatsje gaan zoeken in de kerk terwijl wij voorzien worden van koffie met een koek. Om 19.20 uur nemen we als zangers onze plaatsen in op het podium onder het orgel en zingen als opening van deze avond het intro: Dank zij U Heer.Een prachtig lied om te zingen wat betreft tekst en melodie, zeker nu onze soliste, Marjo Schillings, stukken van dit lied voor haar rekening neemt. Na onze intro opent evangelist A. van Setten uit Merksem de avond. Hij doet dat door iedereen hartelijk welkom te heten en leest ons voor uit Lukas 2:8-20 waarna hij ons voorgaat in gebed. Hij mediteert uit het voorgelezen Bijbelgedeelte de herders zaten in het donker, bij zelfgemaakt vuur en licht… en wij? Als er geen Goddelijk ingrijpen in ons leven gebeurt, gaan we daar voor eeuwig mee verloren! Bij de komst van de engelen bij de herders verbleekt het eigen licht van de herders en is er alleen het hemels licht wat hen om schijnt. Als God gezien wordt in zijn heilig Licht worden we ontdekt aan ons eigen goddeloosheid. Maar de herders werden niet veroordeelt, nee, hun werd de verlosser verkondigd en aangewezen! Alles van hen viel in het niet bij de engelenzang: Ere Zij God in de hoogste hemelen. Zij gingen met haast naar de kribbe, ze stelden niet uit, maar lieten alles achter omdat dat Kindje hun hart vervulde! Zijn wij bereid om alles achter te laten om Jezus Christus te verkrijgen? Of zijn we als de inwoners van Bethlehem, die het met verwondering hoorden, maar niet naar de kribbe gingen? Aansluitend zingen we Psalm 108:1 en 2. Wat een massale samenzang in de volle kerk onder begeleiding van Martin. We maken ons op voor ons eerste blokje Stille Nacht, Heel lang geleen, In Bethlehems stal.Het eerste wordt heel zacht gezongen wat de tekst goed vertolkt het laatste lied wordt ook goed gezongen en is ook niet onbekend. Het tweede zingen we samen met de sopraan, als zij zingt vallen wij op “Oe “ neuriënd in’, dit klonk prachtig en liep volgens mij gesmeerd. Nadat we weer zitten zingen we weer drie coupletten van Midden in de winternacht met aansluitend een vleugelimprovisatie. Als er nog mensen waren die niet wisten dat Arjan kon spelen zijn deze nu overtuigd van het tegendeel. Een schitterende medley van kerstliederen, geweldig! Het vervolg van dit verslag vind u HIER


Kerstklanken vanuit Waarde

Waarde,24 december. De grote drukte op de toegangswegen naar de Adullamkerk op de vooravond van het kerstfeest zou zelfs vreemden de vraag kunnen stellen; wat gebeurt daar eigenlijk in dat kerkgebouw? Het antwoord is eenvoudig en snel gegeven; Het Christelijk Samengesteld Mannenkoor Zeeland verzorgd daar, op verzoek van de activiteitencommissie van de Adullamkerk, naar een goed gebruik een avondvullend kerstprogramma. Maar liefst 94 gedreven zangers zijn daar aanwezig en vele bezoekers waarderen dit door te komen luisteren op deze avond, vandaar die grote drukte op de wegen naar dit mooie kerkgebouw aan de rand van het dorpje Waarde. Wanneer we na de opstelling in de hal de kerk binnengaan, zit deze helemaal vol! We nemen onze plaatsen in voor in de kerk en zingen de intro van deze avond: Nu seit wellecome, een toepasselijk lied om deze kerstavond mee te beginnen. Aansluitend zingen we Psalm 89:15 en 8. Terwijl dit gezongen word gaan we als koor weer af en nemen onze plaatsen in achter in de kerk waar een zaal is bijgetrokken waar we net inpassen. Het is een schitterend gezicht als je als eerste afgaat en dan heel die rij “gepakte broeders” in processie naar achter ziet komen. Dominee D.W. Tuinier opent als plaatselijke pastor de avond door allen hartelijk welkom te heten, zijn waardering uit te spreken tot ons als koor voor het feit dat we opnieuw weer deze avond wilden verzorgen, hierna leest hij ons Psalm 89:16 tot het einde en gaat voor in gebed. Hij refereert aan de intro; van uit onszelf is Jezus niet welkom, maar de Heilige Geest kan er voor zorgen dat dat wel zo is! Dan maakt God Zelf plaats waar geen plaats was. Dan wordt Jezus van onze Rechter onze Redder! Hij de Zoon van God wilde Mens worden, zodat verloren mensen weer zonen kunnen worden! Samen zingen we 5 verzen van Nu daagt het in het oosten en onder het zingen gaan we weer op om een drietal liederen te laten horen: Stille Nacht, in Bethlehem stal en Geboren. Voor velen bekende liederen, voor ons een mooie afwisseling tussen ingetogen en gevoelvol neerleggen, en stukken waar we forser zongen omdat de tekst daar vanwege lof neergezet kon worden. Die afwisseling is ook de kracht van een koor. Tijdens het terugkeren naar onze plaatsen beluisteren we de gaven van Martin in een solo die overgaat in de samenzang Kind Gods gelegd in diepe duisternis op de melodie van Psalm 118, tijdens deze samenzang wordt er gecollecteerd voor het bouwfonds van deze kerk en deze collecte bracht ruim € 1130,00 op! Het hierop volgende Muzikaal Intermezzo van orgel en piano liet ons weer horen dat we begaafde begeleiders hebben die ook nog uitstekend op elkaar ingespeeld zijn. Excellent mannen. Hierna volgt de samenzang van 4 coupletten van t’ was nacht in Beth’lems dreven. Onder deze samenzang gaan we weer naar voren en brengen we nog een blokje van 3: Gij daalt Heer Jezus van uw troon, Kerstzang en Christus is geboren. Ook dit blok ging goed en we voelen dat de vele uren van instuderen hun vruchten afwerpen! Niet voor niets gerepeteerd gelukkig! Ook hier weer afwisselende liederen wat betreft tekst, wijze van voordragen en volume.We proberen zo te zingen dat het tot eer van God mag zijn en dat het anderen mag raken, maar het krijgen van complimenten, en ik heb er veel gehoord, doet ons altijd goed en het stimuleert ons ook als zangers, alhoewel ik me haast te schrijven om te blijven beseffen dat we alles van God krijgen! En zonder zijn hulp geen woord kunnen zingen! Na dit blok blijven we staan voor de sluiting door ouderling Harthoorn die koor, dirigent, organist en luisteraars hartelijk bedankt en ons voorgaat in dankgebed. Als laatste nummer zingen we het ons zo bekende en geliefde lied: Dank zij U Heer. Het is voor ons als koor een prachtig lied om te zingen, en bij het kijken in de kerk ook een lied waar velen van mochten genieten om het te beluisteren. Tot slot zingen we gezamenlijk het “Ere Zij God” waarbij wij als koor onze eigen versie zingen die als het ware dwars door die van de aanwezigen gaat, een soort wisselzang die door Ron bekwaam word gedirigeerd. Dit klinkt in de kerk indrukwekkend heb ik me laten vertellen door mensen die in de kerk aanwezig waren en dat geloof ik graag! Ik meen dat we met elkaar een mooie avond hebben mogen beleven, Fijne reacties van luisteraars, een volle kerk,94 zangbroeders, echt top mannen! Dan nog een prachtige collecte en een tevreden dirigent! Ik refereer nog even aan het openingswoord van de dominee; wat vervult ons hart? Wat ik zojuist opnoemde zijn geen verkeerde dingen, zeker niet, maar laten we er mee omgaan in de wetenschap dat we zelf niets kunnen, en in alle dingen afhankelijk zijn van dat Kind in de kribbe. Van harte toegewenst! Na afloop is er in de zaal voor koorleden en aanhang een bakje koffie, thee of fris. Hiervan word door velen gebruik gemaakt en worden de banden weer wat verstevigd en onderlinge contacten onderhouden. We zien uit naar DV tweede kerstdag in Middelburg.


Kapelle, woensdag 21 december 2016. Het is een gezellige drukte in de ruime hal van de Petrakerk in Kapelle als ruim 80 (83 totaal) zangers van het Chr. Samengesteld Mannenkoor Zeeland, waarvan velen met aanhang, hun jassen en paraplu’s aan de kapstokken hangen en daarna gezellig met elkaar aan het kletsen zijn totdat het sein van de koormeesters ons oproept om op te gaan stellen en de in de kerk voor ons gereserveerde plaatsen in te gaan nemen. We zijn blij als we bij binnenkomst in de kerk zien dat er heel wat luisteraars het regenachtige weer hebben getrotseerd en naar deze kerstavond zijn gekomen om te luisteren naar de koren en mee te zingen met de samenzangen, heel fijn! We beginnen met de samenzang Nu zijt wellekome waarna Dhr van den Bovenkamp de avond opent met het welkom heten van de koren en de aanwezigen. Hij spreekt van een traditie die zo langzamerhand is ontstaan en spreekt zijn blijdschap en dankbaarheid uit dat we vanavond weer samen mogen zingen in Kapelle. Hij leest ons Jesaja 9: 1-5 en Lukas 2: 1-7 en gaat ons voor in gebed. Hij herleidt uit de gelezen Bijbelgedeelte ‘s dat het in de laatste jaren van het oude testament in geestelijk opzicht erg donker was. Maar, zoals het ook in de natuur, vlak voordat het licht wordt vaak het donkerst is, verdwijnt ook deze duisternis met de komst van Christus. De engelen hebben ervan getuigd in het veld van Efratha en de herders zijn verheugd en verlicht naar de kribbe gegaan om hem te aanbidden die HET LICHT der wereld is! Dhr van den Bovenkamp spreekt de wens uit dat we dat Kind deze avond ter ere mogen zingen! Het Sebanjakoor gaat zich nu opstellen voor in de kerk en we luisteren met veel genoegen naar 4 liederen die ze voordragen: Eer zij God in onze dagen, Psalm 130, Nu daagt het in het Oosten en in de stad van Koning David. Lof aan koor, dirigente en organist in één woord Geweldig gezongen! Aansluitend zingen we de collectezang uit Psalm 105: 1, 5, en 24.Na deze samenzang mogen wij ons opstellen om een blokje van 3 te zingen: In Bethlehems stal, Eens in een nacht, Christus is geboren. Het zijn bekende en wat meer onbekende stukjes die we met gevoel voor tekst en volume mochten zingen. Na de samenzang van het alom bekende en prachtige kerstlied Stille Nacht zingen we nog 2 stukjes als mannenkoor: Gij daalt Heer Jezus van Uw Troon en De blijde boodschap. Het eerste lied is ingetogen en wat zachter vanwege de tekst, maar het tweede is een loflied op de blijde boodschap van kerst en zingen we ook wat forser en met meer volume om de inhoud te vertolken in onze zang. Ik zag de mensen genieten en dat is voor ons als koor stimulerend. Eigenlijk zijn we nu toe aan het mooiste deel van deze avond: Samen zingen met onze vrienden! Er waren er onder die tijdens ons laatste vers al klaarstonden om het podium op te komen en zich tussen ons als mannenkoor te mengen En er kwamen er nog veel meer die, door hier en daar wat te schuiven en in te schikken, allemaal en plaats kregen tussen ons mannen. Wij zongen samen de liederen die ze zelf op mochten geven en ook de dirigentenbok was beschikbaar voor wie wilde! We hebben er samen van genoten! Voor de families Schipper en Huissen ook een moeilijke avond omdat hun gedachten zo werden bepaald bij hun gestorven zus en tante. Ook zij genoot altijd erg van deze dingen. We wensen ze de troost van de Heere toe in het dragen van het verdriet en gemis dat nog maar zo kort geleden in hun leven kwam. Na zo’n 10 verzoeknummers van Psalmen en kerstliederen en zelfs een mondharmonica, onder leiding van onze voorzitter, is het ook weer tijd om af te sluiten en ook dat verzorgt Dhr van den Bovenkamp door iedereen hartelijk te bedanken voor zijn inbreng als gast, als zangers, als Dirigent(e) en als organisten. We mogen terug zien op een mooie avond met onze vrienden en vriendinnen en we hopen dat er nog vele mogen volgen. ook nodigt hij ons nog uit om een kopje koffie te drinken in de hal van de kerk met een traktatie die aangeboden werd door Helpende Handen. Maar voordat we dat doen zingen we nog staande het bekende “Ere Zij God” als slotlied van deze avond. Van de uitnodiging voor een kopje koffie werd door velen gebruik gemaakt en zodoende was het een gezellige drukte in de wandelgangen van de kerk. Als iedereen zijn natje en droogje op heeft keert iedereen huiswaarts en zien we uit naar de avond in Waarde. Voor alles van deze mooie avond geldt: Soli Deo Gloria! De collecte bedroeg € 817,72 maar door een vondst van € 0,50 wordt dat € 818,32


Christelijk Samengesteld Mannenkoor Zeeland zingt t.b.v. Woord en Daad.

Op Zaterdag 12 November zong ons mannenkoor in de Hervormde dorpskerk van Krabbendijke t.b.v. Woord en Daad. De opbrengst van de collecte wordt besteedt aan betere hygiëne en schoon drinkwater in Haïti. Om iets na zessen zijn we als zangers aanwezig in de kerk en zingen we de stukken van die avond met elkaar in en kunnen we even wennen aan de kerk, het orgel en onze nieuwe pianist. Het inzingen ging goed en het zong prima in deze kerk zodat we vol goede moed op een mooie avond naar de zaal van de kerk gaan om een kopje koffie. Inmiddels zien we de mensen naar binnen gaan en verzamelen wij ons in de zaal om daarna voor in de kerk op te stellen voor in de kerk voor onze intro Hoe groot zijt Gij. Na dit prachtige lied nemen we de plaats in de banken die voor ons gereserveerd zijn. Van hieruit konden we goed zien dat de kerk goed gevuld was. 20161112 195301 resized 1

We zingen na de intro Psalm 42:1 en 5 waarna Ouderling Ruissen uit Waarde Jesaja 12 met ons leest wat gaat over: Water scheppen met vreugde in een dorstig land uit de fonteinen des heils. Na het lezen van dit Bijbelgedeelte gaat hij ons voor in gebed en zingen we aansluitend ons eerste blok van 3 nummers: Psalm 25, De stille binnenkamer en Psalm 24. Naar mijn beleving werden deze stukken met overgave gezongen en klonk het ook goed! De mensen zaten echt te luisteren! Na deze 3 zangstukken een Instrumenteel met de Panfluit wat klonk als een klok in deze kerk. Na dit stuk is Martin aan de beurt die een improvisatie verzorgt die overvloeit in de samenzang van Psalm 138:1en 4. Er werd lekker gezongen door aanwezigen en koor. Tijdens het laatste vers stellen we ons als koor weer op om 2 stukken te zingen: Vader ik aanbid U en Samen te dienen. Het eerste is een gebed en het tweede is meer jubelzang wat goed tot zijn recht kwam onder het “brengen” van deze liederen.   Dhr. Ruissen spreekt hierna een appelwoord uit wat gaat over het project waar in de volgende samenzang ook voor gecollecteerd zal worden: Goede hygiëne en schoon drinkwater in Haïti. Dingen op dit gebied die voor ons heel gewoon zijn worden in Haïti als heel bijzonder gezien omdat in dat land maar 50% van de bevolking veilig drinkwater tot zijn beschikking heeft. Daar hebben de mensen tijdelijke dorst, maar hoe zit het met onze geestelijke dorst? Dhr. Ruissen schetst ons een verhaal van een jongetje van 4 wat tijdens een kerkdienst naar voren gaat omdat de Dominee preekt over: Wie dorst heeft die kome en daarbij zijn glas water als voorbeeld laat zien. Het jongetje had dorst, liep naar de preekstoel en kreeg water van de dominee die gelijk het voorbeeld nam van het jongetje: We moeten worden als een kind om tot Christus te komen! Het heeft zich afgespeeld in de kerk waar ik iedere zondag mag zitten dus het sprak dubbel aan. We zingen aansluitend de collectezang: Psalm 63:1 en 3. Na deze samenzang geeft onze pianist een solo! We weten nu gelijk allemaal dat hij het instrument de baas is: schitterend! en dat schept verwachting voor de toekomst: Welkom Arjan! We gaan nu op voor ons laatste blokje van 2: Psalm 107 en Wat de toekomst brenge moge. Psalm 107 blijft voor mij een topper en het laatste vers was toepasselijk als afsluiter van de avond. 20161112 203444 resized 1

De eerste was een lofpsalm en dat werd ook gehoord, het tweede weer een ingetogen lied wat tot uiting kwam in de tekst, het volume en het tempo. Dhr Ruissen spreekt tijdens de sluiting zijn dank uit aan ons als koor en aan allen die ons hierbij hebben bijgestaan : Dirigent, organist, Arjan op de vleugel en Jolanda op de panfluit. We waren goed te verstaan in wat we zongen en dat is een compliment aan ons allen. Na het dankgebed zingen we samen Psalm 92:1 en gaan we allen huiswaarts na een mooie avond!

JH


Christelijk Samengesteld Mannenkoor Zeeland zingt voor GZB Arnemuiden, 8 Oktober 2016.

Het is zo rond de klok van 7 als zaterdagavond 8 oktober voor het kerkgebouw van de Hervormde Gemeente in Arnemuiden een groot aantal in pak en stropdas geklede mannen zich richting de ingang van de prachtige kerk begeven. Het Christelijk Samengesteld Mannenkoor Zeeland verzorgt die avond namelijk een concert waarvan de opbrengst bestemd is voor de GZB. Inmiddels mengen zich ook vele bezoekers tussen hen die hun plaats gaan innemen in de kerk om te gaan luisteren wat de ruim 75 zangers hun zullen gaan laten horen. Om half 8 begint de avond met een intro van het mannen koor met het lied: Hoe groot zijt Gij. Een prachtig lied wat Gods liefde en genade vertolkt in het zalig maken van zondaren. Het klinkt prachtig in de goed gevulde kerk! We zingen deze avond onder leiding van Arjen, onze tweede dirigent, omdat Ron geveld is door een voetbreuk (beterschap en sterkte hoor). Na de intro opent Ds. P. van der Kraan de avond door met ons te lezen Johannes 6:52-59 wat gaat over het Brood des Hemels gegeven tot zaligheid van de zondaren. Hij verhaalt dat Ds. Kleinbloesem door de GZB is uitgezonden en voor dat werk zullen we ook collecteren deze avond. In 1988 werd Armenië getroffen door een aardbeving waarbij een moeder met haar dochtertje van een jaar of 4 tijdens hun vlucht uit de flat waarin zij woonden werden bedolven onder het puin. Toen ze onder een groot stuk beton weer wat tot zichzelf kwamen vonden ze voor zich een nog heel gebleven potje met jam. Hiervan hebben ze zich een paar dagen in leven kunnen houden. Ds van der Kraan verteld verder dat het potje na een paar dagen leeg was en het meisje klagend sprak tot haar moeder dat ze honger en dorst had. De moeder zocht in het donker naar iets scherps en sneed zich daarmee om zo, met haar eigen bloed, haar kleine meisje te voeden! Na 8 dagen werden ze van onder het puin gehaald en zij het erg verzwakt, ze zijn in leven mogen blijven. Zoals nu die moeder haar kindje met haar eigen bloed heeft gered, zo redt het bloed van de Heere Jezus zondaren van de eeuwige ondergang. De Zaligmaker zegt Zelf: “Ik ben het Brood des Levens, wie Mijn Vlees eet en Mijn bloed drinkt zal nimmermeer hongeren en dorsten”! Dat is wat de GZB wil uitdragen overal waar ze op de wereld mag werken. De collecte wordt hartelijk aanbevolen.

<Na zijn openingswoord geeft hij Psalm 92:1 op als samenzang en tijdens dit vers nemen we onze plaatsen in voor in de kerk en zingen we 3 stukken: Psalm 23, Beveel gerust uw wegen en Psalm 27. Het zong goed onder de bezielende leiding van Arjen met Martin op het orgel. Voor ons liederen die we al vaker hebben gezongen maar die ook deze keer weer goed werden voor gedragen in onze zang en orgelspel. Na dit blok geeft Martin een mooie solo weg van Psalm 42 die overgaat in de samenzang van vers 1, 3 en 5. Er werd uit volle borst gezongen! Tijdens vers 5 geeft onze koormeester Kees het sein om weer op te komen voor ons tweede blok van 3 liederen namelijk Psalm 86, Vrede als waterstromen en Wat de toekomst brengen moge. Schitterende stukken om te zingen, Arjen dirigeerde of hij nooit anders doet en zijn enthousiasme bracht hij over op het koor wat volgens mij ook te horen en te zien was. Tijdens de samenzang van Psalm 56: 5 en6 blijven we staan omdat aansluitend hierop Psalm 107 door ons wordt gezongen. Ik blijf dit een van de mooiste stukken vinden die we zingen en waar klinkt deze Psalm nu mooier dan in de prachtige dorpskerk van het bekende vissersdorp Arnemuiden waar zo velen de zee bevaren … Geweldig om dit te mogen zingen! In de kerk werd zichtbaar geluisterd en genoten. Onder de orgelsolo van Martin waarin we scheepke onder Jezus hoedde en ruwe stormen mogen woeden terug horen laat hij deze overvloeien naar de samenzang van ruwe stormen, schitterend. Ds. Van der Kraan sluit de avond af met een woord van hartelijke dank aan dirigent, organist en koor en geeft tussen neus en lippen door nog wat huiswerk mee daar we hem deden herinneren aan zijn ambtsperiode op Urk. We kunnen in de schaduw staan van Urk en dat is volgens dominee geen kleinigheid. Blijven oefenen dus! Hij gaat ons voor in dankgebed, wenst iedereen wel thuis en een gezegende zondag en geeft Psalm 68:10 en 17 op. Martin blaast het laatste restje stof uit de pijpen en de klanken van deze mooie Psalm klinken nog na in onze oren als we naar de zaal achter de kerk lopen waar we gastvrij worden onthaald op koffie met een koekje. We mogen met elkaar terugzien op een mooie avond en kletsen onder het genot van de koffie nog even met elkaar na. We danken iedereen die bijgedragen heeft aan deze mooie avond, maar laten we niet vergeten Wie ons daar toe in staat heeft gesteld. Soli Deo Gloria!


CSMZ zingt op uitnodiging van het Sebanja koor in CGK Barendrecht.

Zaterdag avond 17 september is het dan zover. We mogen deze avond komen zingen in Barendrecht op uitnodiging van onze vrienden van het Sebanjakoor. Al vele jaren komen zij,op ons verzoek, met veel enthousiasme, bij ons zingen rond kerst. Maar nu is het dan onze beurt om een keer samen met hen en bij hen te komen zingen. Het is geen verrassing en niets teveel gezegd, als ik zeg dat beide koren er zin in hebben! Zelf kon ik niet met de bus mee maar ben met eigen vervoer gegaan, maar bij aankomst bij de kerk was het een gezellige drukte en iedereen was vol goede moed om te mogen gaan zingen. Na een kopje koffie gaan we boven in de hal opstellen en als dat geregeld is nemen we plaats in de voor ons gereserveerde banken en gaan we de avond openen met Psalm 48:1en 6 waarna Dhr. Pons ons een hartelijk welkom heet . Hij zegt dat de Heere wil wonen bij zuivere tonen en spreekt de wens uit of het vanavond ook zo mag zijn. Hij verzorgd de opening door Mattheus 8 : 28-34 te lezen en gaat ons voor in gebed. Hij mediteert kort over het Bijbelgedeelte wat gaat over de komst van Jezus aan de oever van het land van de Gardarenen waar de bezetene huist in de holen en de graven. De naam van de man is Legio,vele duivelen bezetten hem. Op het machtswoord van de Koning der Koningen moet de koning van de duisternis de man verlaten! Hij is niet meer bezeten maar spreekt rustig met de Zaligmaker die ook zijn verlosser is. Ook wij zijn ten diepste bezet met de zonde, maar de macht van Jezus is niet verminderd, Hij kan ook ons door 1 woord verlossen van de zonde en ons tot zijn onderdanen maken of zorg dragen dat we dat mogen blijven. Na dit openingswoord vervolgen wij het programma met de collectezang Psalm 95 : 1, 2 en 3.   Tijdens het laatste vers van de samenzang komen wij op en nemen onze plaatsen in op het podium, voor in de kerk. We zingen een blok van drie liederen : Beveel gerust uw wegen , Psalm 119 en Psalm 101. Voor ons al veel gezongen liederen die altijd weer mooi zijn om ten gehore te brengen. Er werd geluisterd in de kerk en dat is fijn om te zien! Terwijl wij weer naar onze banken terug gaan, komen onze vrienden en vriendinnen zich opstellen voor in de kerk. Zij zingen 4 stukken : Onze Vader, Psalm 111, Psalm 86 en blijf bij mij Heer. Iedereen geniet van het koor, voor mij zijn dit zuivere tonen!
Ik vind dit geweldig, de samenwerking, ook tussen dirigente en koor, is prachtig om te zien en te horen! We wensen hen van harte de inhoud toe van hun laatste vers! Nadat onze vrienden het podium hebben verlaten nemen wij onze plaatsen weer in voor ons laatste blok: Psalm 42, Er is een God die hoort en Psalm 25. Ook deze 3 waren voor ons geen onbekende verzen en het zong in deze kerk best lekker ook mede door de bezielende leiding van Ron en Martin! Nu komt voor mij het mooiste deel van de avond: we gaan als groot samengesteld koor nog even zingen op verzoek . Onze vrienden van Sebanja of uit de kerk mogen opgeven wat we samen zullen zingen en Ron stelt de bok beschikbaar voor wie van hen wil dirigeren. Hier wordt gretig gebruik van gemaakt en we genieten allemaal van dit topmoment! Helaas komt ook hier een eind aan en gaat iedereen weer zitten en sluit de heer Pons de avond af met dankgebed. Hij dankt ons voor de mooie avond en wenst iedereen een goede thuisreis en een goede zondag. We mogen terugzien op een prachtige avond, voor mij voor herhaling vatbaar. We drinken nog gezellig een kopje koffie of fris kletsen nog wat na met onze vrienden en vriendinnen en gaan daarna met de bus of de auto weer naar het Zeeuwse. Hartelijk dank aan allen die een bijdrage hebben geleverd aan deze mooie avond,maar bovenal dank aan Hem die ons kracht en gezondheid gaf! De collecte die deze avond is gehouden bestemd voor club “Samuël” van Helpende Handen bracht het mooie bedrag van € 810,96 op.

Uw verslaggever JH


CSMZ schittert op Volkoren

Zaterdag 4 juni 2016 verzamelden vele koren zich in het centrum van Middelburg om hun repertoire ten gehore te brengen. Zo ook ons mannenkoor. Veel leden met hun aanhang waren ruim op tijd aanwezig in Middelburg en luisterden eerst naar de andere koren. Natuurlijk was er weer veel saamhorigheid, waardoor er veel werd gelachen. Ook werd er door een aantal leden genoten van de lekkernijen die rond de Nieuwe Kerk verkocht werden. Andere leden en aanhang hebben daar trouwens een andere mening over en dat was ook duidelijk aan hun gezichten te zien. Om 15.00 uur werden de leden van het koor door onze gedreven koormeesters gemaand om te luisteren en de genoemde plaatsen in te nemen. Ik ben ook altijd weer blij dat ik niet in de schoenen van deze broeders sta. Want vaak wordt er slecht geluisterd naar de koormeesters, waardoor hun geduld vaak op de proef wordt gesteld en zij de opstelling meestal voor een tweede keer moeten herhalen. Maar ondanks alles kwamen zij weer tot een goede opstelling. Nadat het koor opgesteld stond, werd er verzocht om HJ twee aan twee te volgen in de richting de Oostkerk. Rond 15.25 uur liep er een rij van 80 broeders in het zwart, gevolgd door aanhang en luisteraars, door de straten van Middelburg naar de Oostkerk. Onderweg werd er veel besproken en enkele leden namen tijdens het lopen nog even het repertoire zingend door. Ter hoogte van de Concertzaal moest ons koor even wat vaart minderen en zagen we hoe het Zoetermeersmannenkoor opliep om in het Concertgebouw een uitvoering te geven. Voor de Oostkerk stelde het mannenkoor zich weer op onder toezicht van de koormeesters. Nadat alles in gereedheid was gebracht werd het koor nog eens gewezen op de juiste uitvoering van de liederen.

roninactie

Daarbij klonk weer de boodschap van Ron om goed naar hem te blijven kijken en zijn aanwijzingen goed te volgen.Hierna liep het koor de Oostkerk binnen. Tijdens het lopen werd het eerste vers van ‘Wat de toekomst brenge moge’ eenstemmig ten gehore gebracht. Na het eerste vers volgde een tussenspel van Martin. Nadat het koor, voor in de kerk, stond opgesteld werd dit prachtige en altijd treffende lied verder uitgevoerd. Hierna werden wij als mannenkoor door een medewerkster van de organisatie aangekondigd en gepresenteerd. Uit de informatie bleek dat ons koor zowel een mannenkoor als een gemengd koor was. Het leek wel of de medewerkster wist wat er komen zou.Na de presentatie van het koor, zongen wij ‘Psalm 25’ en het lied ‘In de binnenkamer’. Al snel bleek dat de toehoorders het prachtig vonden wat er gezongen werd, want na elk lied werd er geapplaudisseerd. Als koor zijn wij dit niet gewend, zeker gezien het feit dat wij ter ere van Hem zingen en het geen mensenwerk is. Bij het lied ‘Zoekt eerst het Koninkrijk van God’ werd het publiek bij de zang betrokken. Het ‘Halleluja’ werd dan ook door het publiek uit volle borst meegezongen. Ook Martin klapperde er lustig op los en liet het orgel vaak bulderen en was zoals altijd lekker op dreef. Na dit lied mocht het publiek de stem weer even laten rusten en luisteren naar het mannenkoor. Door het mannenkoor werd ‘Loflied’ gezongen, gevolgd door het grootste lied uit onze map, ‘Hoe groot zijt Gij’. De Oostkerk werd tot in de nok gevuld met orgelklanken en stemgeluid van de zangers. Na het lied ‘Hoe groot zijt Gij’ werd het lied ‘Samen te dienen’ gezongen. Voor de meeste koorleden is dit een bekend lied en er wordt dan ook echt gejubeld, echter na vers 2 werd er gelijk ingezet met een gebed en wel het gebed ‘Vlucht tot Hem’. Na deze liederen was het weer de beurt aan het publiek om mee te zingen. ‘Lichtstad met uw paarlen poorten’ werd gezongen en tijdens het refrein mocht het publiek weer meezingen. Voor velen uit het publiek was ook dit een bekend lied en werd er ook weer uit volle borst meegezongen. Na de samenzang was het de beurt aan Martin om het orgel weer te laten klinken. Dit deed hij door vaderlandse liederen te spelen. Hierbij werd Martin geholpen door zijn trouwe registrant Mart,

martininactie

die hem elke uitvoering ter zijde staat. Na de orgelsolo van Martin werd de Oostkerk gevuld met de klanken van het ‘Zeeuwse Volkslied’. Tijdens dit lied was goed zichtbaar hoe trots wij Zeeuwen zijn op ons landje. Na het Zeeuwse Volkslied werd door Ron de microfoon ter hand genomen en bedankte hij een ieder voor zijn of haar komst en inzet. Daarna nodigde hij mensen uit om met het mannenkoor ‘Dank zij U Heer’ te komen zingen. Vele mannen hadden hier wel oren naar en stonden al op voordat Ron was uitgepraat. Ook waren er vrouwen die eens in een mannenkoor wilden zingen. Zo kwam toch uit wat de medewerkster had medegedeeld aan het begin van de uitvoering, dat we zowel een mannenkoor als een gemengd koor waren.  Ook dit lied werd schitterend gezongen en was dan ook een prachtige afsluiter voor de geweldige zangmiddag, waar we ons repertoire voor een breed publiek ten gehore mochten brengen. Hierna verlieten de luisteraars en koorleden onder een uitleidend orgelspel de Oostkerk en maakten we plaats voor een ander koor.

JWV

Verslag 2

Zaterdag 4 juni was het weer zover, Middelburg Volkoren!

Geweldig dat we met het hele koor weer uitgenodigd waren om een uur te mogen zingen. Om 15.00 uur hadden we afgesproken naast de Nieuwe Kerk te verzamelen om zo al wandelend met 73 zangers naar de Oostkerk te vertrekken. We hadden heel veel bekijks, een grote stoet met koorleden. Allemaal picobello gekleed, we hebben een mooi visitekaartje afgegeven in de stad. Bij de Oostkerk eerst verzameld en opgesteld, goed verzorgd door de koormeesters; daarna op het teken van Ron naar binnen gelopen, al zingend het Evangelie verkondigd met het lied : Wat de toekomst brenge moge, mij geleid des Heeren Hand,  wat mooi! Heel veel reacties daarover gehad dat het zo indrukwekkend was, om achteruit de kerk plotseling een lied te horen, en dat langzaam aan een groot koor werd. Heel bijzonder!

koorinactie

De kerk was bomvol en leek alleen maar voller te worden. De uitgang was geblokkeerd door zoveel belangstellenden. De mensen waren verrast door het interactieve deel dat door ons werd verzorgt. De bladeren waren uitgedeeld en iedereen kon meezingen. Ook daar zijn veel positieve reacties op gekomen zelfs vanuit de organisatie van Middelburg Volkoren. Het was een mooie middag die we hebben neergezet, veel ontroering en herkenning bij de toeschouwers en bij de leden./p>

Zo klonk het in een overvolle Oostkerk.


Op reis met het CSMZ

Het is op de klok af kwart voor tien als we de bussen, die al eerder die morgen zijn gestart in Walcheren en bij de Vierwegen, bij de kerk van de Ger. Gem. in Krabbendijke zien aankomen. We hebben een gevoel wat tussen het op vakantie gaan en schoolreis zit en laden onze tassen en koorpakken in het “ruim” van de bus die we toegewezen kregen en gaan ons plaatsje op zoeken . Het welkom door de al in de bus zittendekoorleden, met of zonder aanhang, is familiair. We zien en merken dat iedereen er zin in heeft en rijden richting Rilland om daar de snelweg te nemen richting Dordrecht waar we de familie van Ommen en van Eijk die daar al staan te popelen om in te stappen. We gaan nu richting de Grebbeberg waar onze eerste pleisterplaats is en we met koffie en thee, aangeboden door het bestuur, ons lunchpakketje opeten. Het weer is heerlijk zonnig en de temperatuur is met 20 graden erg aangenaam. We bezoeken het naastgelegen militaire ereveld en de monumenten die daar bij horen en zijn onder de indruk hoe vele, soms erg jonge levens, zijn gevallen voor onze vrijheid……Goed om daar ieder jaar bij stil te staan! Velen wandelen na dit bezoek in de bossen van de Grebbeberg en genieten van het weidse uitzicht over de Rijn op de Betuwe.

reisje

We hebben met elkaar afgesproken om 10 voor half 2 bij het monument te verzamelen om daar samen het eerste en zesde vers van het Wilhelmus te zingen. We doen dit onder de spontane begeleiding van Kees en Ko die meespelen op hun mondharmonica, Schitterend! Nadat we nog getuige zijn van het innig afscheid nemen door een al wat ouder echtpaar die de komende dagen helaas niet samen mee kunnen, gaan we weer de bussen in en vertrekken we richting ons hotel in de bossen van Epe. Een ander echtpaar had voor een redelijk bedrag geïnvesteerd in snoepwaren die in fikse Tupperware trommels door de bus rouleerden en waar gretig gebruik van werd gemaakt. Top! Al gezellig pratend en soms zingend zijn we bijna in Epe en worden we even bijgepraat door Henk-Jan over de planning van de komende uren: “De tassen en pakken uit de bus en in het Hotel en na het inchecken spullen op de kamers en de mannen in koorpak met map weer de bus in om zo snel mogelijk naar Uddel te gaan waar we verwacht worden om te eten”. Het ritje van Epe naar Uddel is niet lang maar wel mooi, frisse bossen en heidevelden wisselen elkaar af en na een half uur zijn we aangekomen bij het dorpshuis van Uddel waar we hartelijk worden verwelkomt en we een heerlijke en goed verzorgde broodmaaltijd krijgen aangeboden. Daar kun je op zingen! Na

reisje2

het besluiten van de maaltijd gaan we lopend naar de Hervormde dorpskerk om in te zingen als mannenkoor en om nog even de liederen te repeteren die we samen met gemengd koor Con Amore, het koor wat ons uitgenodigd heeft, hopen te zingen. We horen bij aankomst in de kerk dat Martin ook hier de baas is over het orgel en dat geeft een goed gevoel. Het is warm maar gezellig en alles verloopt ontspannen. Voor ons als gastzangers is er koffie en thee in de zaal en daar zien we de eerste mensen al arriveren bij de kerk. Onder het genot van een bakje koffie kunnen we buiten nog genieten van de Uddelse fanfare die er lustig op los toetert. Om 10 voor half 8 nemen we onze plaatsen in de kerk in en wachten we tot het half acht is en de “voorjaarsuitvoering” van Con Amore begint waar wij als gastkoor bij zijn uitgenodigd. De Pastor Loci, Ds. A. Goedvree, die eerder in Arnemuiden stond, heet iedereen welkom en ons in het bijzonder en opent de avond met het lezen van Handelingen 1:10-12 en gaat ons voor in gebed. Hij mediteert uit het gelezen Bijbelgedeelte wat gaat over de toespraak van de engelen tot de discipelen, die hun meester nastaren. Ze worden aangesproken met: Gij Galilese mannen, dus gewoon wie ze waren. Dominee vertolkt de gevoelens van de discipelen met een gevoel wat wij kunnen hebben als onze vakantie erop zit; De beslommeringen van ons dagelijks bestaan, bepaalde zorgen, de sleur van het leven die weer beginnen. Die gevoelens zullen het sterkst zijn als de vakantie naar onze zin is geweest. De discipelen hebben ook een goede tijd gehad met de Heere Jezus, zeker na zijn opstanding. Ze wilden eigenlijk wel mee met de Heere Jezus naar de hemel, maar Hij is weg en zij zijn nog op de aarde. Daarom de aanspraak van de engelen: Gij Galileïsche mannen, dat zet hen gelijk weer met beide benen op de grond, want dat zijn ze. Ze worden zo gewaar dat ze mensen zijn, maar dat ze ook een opdracht hebben ontvangen van de Heere Jezus die ze, als gewone mannen, moeten gaan uitvoeren: verkondig het Evangelie van de opgestane, ten Hemel gevaren Levensvorst. Hij was in hun hart en zij moesten Hem gaan verkondigen, Zijn evangelie gaan uitdragen Dominee stelde de vraag of we Hem ook in het hart hebben, of we ervan weten in het hart hoe aangenaam het met Hem is! Vaak is dat maar even en is het weer weg. Maar dat maakt ons weer uitziend en afhankelijk. Dus ook voor ons allen: Leven met Hem op de plaats die de Heere ons heeft gegeven. Als een Galileeër, navolger van Christus. We zingen na deze openingswoorden het lied: Een lied van houvast op de wijs van psalm 89. Onder het zingen heeft het gemengde koor zich opgesteld en zingt een blok van 4 liederen waar we met genoegen naar luisteren. Hierna zingen wij als mannenkoor een blok van 3 liederen: De voor iedereen bekende Psalm 42, Psalm 24 en Wat de toekomst brengen moge. Ondanks de warmte en de grote van de kerk werd er goed gezongen en goed geluisterd. Na de afzonderlijke blokken van de koren zingen we een lied gezamenlijk; Er is een God, het was vol in het liturgisch centrum en volgens mij klonk het ook zo. Aansluitend volgt de samenzang: Vaste Rots van mijn behoud. Tijdens dit lied wordt er gecollecteerd voor de onkosten van deze uitvoering. Deze collecte heeft het mooie bedrag opgebracht van € 623,82. Verschillende liederen worden deskundig begeleid door Wim Kanis op de piano en de organist van Con Amore is Jan Post die na de samenzang een orgelsolo verzorgde. Hierna zingt Con Amore een blok van 3 liederen en ook dat was mooi. Onder het laatste orgelspel wisselen we als koren en zingen wij ons laatste blok van 3 liederen: Psalm 119, Samen te dienen en Dank zij U Heer. Voor ons ook weer bekende stukken maar iedere keer weer geweldig om uit te voeren, zeker de laatste die weer met de map dicht wordt gezongen. Ik zag de mensen genieten en dat stimuleert je als zanger. Wat zou het mooi zijn als we eens een hele uitvoering zonder map zingen!

Het op een na laatste programmapunt is weer gezamenlijk en we zingen dan samen: Ga met God. ook dit lied ging goed alhoewel ik wel het vermoeden heb dat de mannenstemmen in de overtreffende trap waren te horen. Na dit afsluitende lied sprak de voorzitter van Con Amore een woord van dank tot ons en gaf aan dat er een verzoek was gedaan om een toegift van de Zeeuwse zangers door Ds. Goedvree van het lied: Hoe groot zijt Gij. Vanzelfsprekend gaven we daar graag gehoor aan en hebben we met gevoel dit prachtige lied gezongen als toegift voor Dominee. Hij gaf in de sluiting aan dat hij had gezien en gehoord dat we met passie hebben gezongen, een compliment vind ik dat, want dat kun je niet maken! Dit lied heeft hem en zijn gezin veel gedaan, juist in tijden als het moeilijk was, en hij heeft hier erg veel aan mogen hebben. Enigszins ontroerd, gaf hij aan dat hij de zee heeft horen zingen en bedankt ons nogmaals hartelijk. Hij sluit de avond af met gebed en geeft de laatste samenzang op, Psalm 21:1 en 13, die we staande zingen. We gaan gelijk naar de bussen die al staan te ronken voor de kerk en mogen terug zien op een warm welkom in Uddel en een mooie uitvoering in de dorpskerk.

reisje3Na een ritje van 30 minuten komen we aan bij ons hotel en gaan de mannen verkleden en zo snel mogelijk een drankje halen om de droge kelen te smeren. De rest van de avond is een gezellig samenzijn in kelder van het hotel waar we ons kunnen vermaken met praten, darten, bowlen en biljarten. Een aantal gaan in het zwembad onder het hotel een opfrisser nemen en het was inderdaad heerlijk om even te ontspannen in het water. Iedereen heeft het naar zijn zin en is vrij om te gaan en te staan. De afspraak is om de andere morgen om half 9 gezamenlijk te ontbijten en de dag te beginnen. Het ontbijt was voortreffelijk, “de keuze was reuze” werd alle eer aangedaan. Na het eindigen en starten van deze dag werd door de voorzitter verteld dat we na het uitchecken weer in de bussen zouden plaatsnemen zodat we onze koorreis vervolgen naar het prachtige plaatsje Elburg. Daar aangekomen gaan we eerst naar Restaurant “De Haas” om onze koorpakken op te kunnen hangen omdat we daar om kwart over 4 worden verwacht om te dineren. Achteraf zijn de pakken toch te zwaar geweest voor de kapstok, want bij terugkomst was deze van de muur gekomen! De meesten trekken het stadje in om de vele bezienswaardigheden te bezoeken en om hier of daar wat te eten of te drinken. Werkelijk een prachtig oud vissers stadje met leuke activiteiten aan de haven, want de afslag was open met zijn vele oude dingen en er werd Paling Zalm en rode poon gerookt. Voor de vrouwen onder ons ook geen straf want er waren winkels genoeg om te snuffelen. Alhoewel ook sommige heren nog wel iets konden gebruiken gezien een aantal van hen nieuwe petten aan het passen waren.

reisje4Het was bekend dat de grote kerk om 14.00 uur open zou gaan en velen gaan daar naar toe om deze prachtige grote kerk ook van binnen te kunnen bekijken. Helaas was het niet mogelijk om het orgel te bespelen omdat de organist niet aanwezig was. Toch zouden we graag eens even het Wilhelmus willen zingen en dat kon! We mochten de piano gebruiken die achter in de kerk stond. En gezongen hebben we… gewoon spontaan, zo uit de bol. Eerst Arjen ervoor omdat Ron er nog niet was. Martin kroop achter de Piano en …Heerlijk zong dat daar: Psalm 42, het Wilhelmus, Psalm 119 en Dank zij U Heer. De meesten doen nog een ommetje door Elburg of zoeken binnen iets op want de temperatuur is ten opzichte van de vrijdag met meer dan 10 graden gedaald. Tijd dus voor iets wat warmte geeft of verwarmd is! Om kwart over 3 zien we iedereen een plaatsje zoeken boven in restaurant de Haas waar we samen gaan dineren. Ook hiervan moeten we zeggen dat het perfect was. Goede bediening en een heerlijke maaltijd! Na afloop van de maaltijd werd het bestuur een attentie overhandigd wat georganiseerd was door Kees en Magda Wagenaar, zeer attent overigens, en bedoeld als dank voor de tomeloze inzet die verricht is om deze koorreis vlekkeloos te laten verlopen. De bestuursleden hebben dit erg gewaardeerd en van onze kant een blijk van waardering voor het verzetten van een HOOP werk! Na de maaltijd worden de heren gesommeerd om de koorpakken aan te trekken en ons met spoed naar de bussen te begeven om in Doornspijk in te gaan zingen. Tijdens deze omkleedsessie schoot ons Ron toch wel even in de stress…. omdat hij bij het openen van zijn kledinghoes daar een broek uit viste die maar tot zijn knieën rijkte. Ik hoorde hem enigszins ontstemd grommen: “Wat mot ik hier nou mee”…. Hulpeloos hupte hij in zijn onderbroek rond, turend of hij de broek kon ontwaren die dezelfde stof had dan zijn jasje. Onverwacht kwam de oplossing: Arjo Gauw, eerste tenor, staat daar met een broek die hij met opgeheven armen amper van de grond krijgt en droog staat te beweren dat dit niet echt zijn maat is! Ron sprint er op af en doet gejaagd, om des tijds wille, zijn eigen broek snel aan en vliegt weg om voor te bereiden in Doornspijk met Martin en Mart. Tijdens deze verkleedsessie zie ik de meesten hun volle buik vasthouden van het lachen om deze spectaculaire vergissing! Hoe het kwam, ik weet het niet! Wellicht zijn de daders onvindbaar. In de kletterende regen spoeden we ons naar de bussen en vertrekken naar Doornspijk. Onderweg zie ik een digitale thermometer langskomen die maar 7 graden aangeeft! Een verschil van 15 graden met de dag ervoor. In Doornspijk gaan we direct de kerk in om in te zingen met mannenkoor ’t Harde. Het is voor de koormeesters een hele kluif om 150 man op de goede plek te krijgen en gezien de koorpartijen van”t Harde in een andere setting staan dan wij, werkte dat ook niet echt mee. Maar ze kregen het voor elkaar en het inzingen verliep goed, ook Martin was ook hier weer baas over het orgel. Na het inzingen gaan we naar het gebouw naast de kerk om nog even een bakkie te doen en om 10 voor 7 zitten we in onze toegewezen banken. Om 7 uur zingen we in een redelijk gevulde kerk 
(uit betrouwbare bron vernomen dat er ruim 500 mensen in de kerk zaten) ter opening van de avond Psalm 24: 4 en 5 waarna Ds. G.H. Molenaar de avond op de gebruikelijke wijze opent. Hij spreekt een kort openingwoord uit waarbij hij de kleur Oranje van ons vorstenhuis vergelijkt bij de “kleur” van de Heilige Geest die hij ook aanduid met oranje, De Geest van het aanstaande Pinksteren. Hij wenst allen van harte toe dat die Geest ons mag vervullen en onze lofzangen mag doortrekken. Als eerste koor mogen wij opkomen en we zingen daar een blokje van 3: Hoe groot zijt Gij, Psalm 141 en Loflied. Persoonlijk vond ik dat we best iets hebben neergezet en het zong lekker. Voor ons weer bekende nummers, afwisselend beheerst als bedezang maar ook stevig als de lof bezongen mocht worden.

doornspijkNa dit blok was er een instrumentaal intermezzo van Henk v.d . Maten op het orgel met het trompetechtpaar Arjan en Edith Post. Bijzonder mooi! Ik ben ook erg benieuwd wat zij zullen brengen tijdens hun optreden op 27 januari 2017 t.b.v. de aanschaf van ons nieuwe podium en dirigentenbok. Wij bleven tijdens dit intermezzo staan omdat ons tweede blok hier gelijk achteraan kwam en dat bestond uit: Psalm 23, Heer ik hoor van rijke zegen en Dank zij U Heer. De eerste hebben we nog niet zoveel uitgevoerd maar liep best goed en de andere zijn bekende stukken voor ons en klonken ook niet verkeerd, wat later ook bleek uit de vele positieve reacties! Tijden ons afgaan wordt Lied 150 als samenzang gezongen en zingt Mannenkoor ’t Harde twee blokjes van 3 onderbroken door een Instrumentaal intermezzo waaruit ook weer professionaliteit te horen en te zien was. Tijdens het zingen van ’t Harde over Michiel de Ruyter ging er in het Zeeuwse kamp zo veel  “jeuken”dat er zachtjes werd mee geneuried met dit pure Zeeuwse lied dat het Henk v.d .Maten opviel en die begreep het gelijk en nodigde ons bij het laatste couplet uit om gewoon mee te doen. En dat deden we dus! Prachtig toch! Als Zeeuwen voegen we ons bij de Veluwse broeders om samen nog 2 liederen te zingen (Volgens v.d. Maten stond het beste uit Nederland bij elkaar); Psalm 105 en Neerlands vrijheid. De eerste was echt een lofpsalm en klonk massaal uit meer dan 150 kelen. Het laatste vers was geweldig en tipte denk ik wel eens de 10 aan op de schaal van Ronnie. Van der Maten genoot zichtbaar en stak dit, met zijn duimen omhoog, niet onder stoelen of banken. De voorzitter van de oranje vereniging spreekt een welgemeend dankwoord uit en aansluitend gaat ds Molenaar ons voor in dankgebed, spreekt nog een paar welgemeende woorden en verzoekt allen om staande het eerste en zesde vers van ons Nationale Volkslied “Het Wilhelmus” te zingen, Geweldig! Ondanks het verzoek niet te applaudisseren krijgen we dit toch! Tijden het afgaan speelt Martin, die goed in de oranje sfeer blijft, de bekende klanken van Ons Zeeuwse Volkslied…we zetten daar dus ook nog even bij in, gewoon spontaan en dat levert ook nog eens een applaus op, ook gewoon spontaan. Terug ziend op een mooie avond spoeden we ons naar de klaarstaande bussen want we moeten nog een paar uur rijden. Die paar uur zijn zo om trouwens, want er zijn allerlei hapjes en drankjes en gezien gezelligheid ook geen tijd kent zijn we weer zo in ons mooie Zeeland aangekomen en gaan we er in Krabbendijke als eersten weer uit. Moe maar tevreden naar huis en daar nog zitten nagenieten tijdens het vertellen over “de Reis”

Hartelijk bedankt: Bestuur, Ron, Martin, Mart en alle medezangers al dan niet met aanhang en zeker ook onze super chauffeurs duo die hebben gezorgd voor een comfortabele rijstijl! 


Koor en Samenzangavond Krabbendijke

Het is Zaterdagavond 5 Maart als vele zangers van het CSMZ arriveren bij de kerk van de Gereformeerde Gemeente om daar, om goed 18.00 uur, in te gaan zingen voor de koor en samenzangavond die deze avond gehouden zal worden. We zijn daar als mannenkoor uitgenodigd door het gemengd koor ”Sursum Corda” uit deze gemeente wat op deze avond haar 60 jarig jubileum mag vieren met een koor en samenzangavond. Vanaf deze plaats ook nogmaals onze hartelijke felicitaties met jullie jubileum! Het is fijn om nog even in te kunnen zingen om te wennen aan het orgel en de ruimte. Tevens is het fijn om nog even de liederen te zingen die we vanavond mogen gaan zingen. We doen dit tot 18.40uur waarna wij plaats maken voor het jubilerende koor. Om kwart over zeven verzamelen we in grote hal van de kerk en worden we ”op ons nummer gezet“ door de koormeesters. Als dit in orde is bevonden gaan we in ”processie“ de kerk binnen en nemen we, als 78 zangers, onze toegewezen plaatsen in. De plaatselijke predikant, Ds Sonneveld opent de avond door Kolossenzen 3 te lezen en kort stil te staan bij de naam van de jubilerende zangvereniging: Sursum Corda. Deze naam heeft wat te betekenen, want Corda betekend Hart en Sursum staat voorOmhoog, dus omhoog de harten! Hij neemt het voorbeeld van de tollenaar in de tempel. Vervolgens leest dominee het gedicht ”het oog omhoog, het hart naar boven” van Jodocus van Lodestein. Na dit gedicht gaat hij ons voor in gebed en laat Psalm 9:1 zingen als openingspsalm.

krabbendijke

De kerk is aardig gevuld en er word goed meegezongen onder begeleiding van het onlangs nieuw gebouwde Kaat en Tijhuis orgel waar Martin, onze organist, op zondag de diensten mag begeleiden. Als mannenkoor zijn we nu aan de beurt om een blokje van 3 stukken te zingen; Psalm 86, Psalm 141 en in de Binnenkamer.Voor ons bekende stukken die we ,naar mijn beleving, met gevoel voor de tekst hebben gebracht, zeker ook het laatste lied wat we als een gebed hebben opgedragen. Hierna komt de samenzang van Psalm 8:1 en zingt het jubilerende koor 3 stukken onder leiding van de huidige dirigent. Het volgende programma punt is een orgel improvisatie van Jan Peter Teeuw en Marien Stouten waarna wij als mannenkoor nog een 3 tal stukjes ten gehore brengen; Psalm 107, Heer ik hoor van rijke zegen en Dank zij U Heer. Psalm 107 blijft voor mij een heel mooie bewerking om te zingen en dit kwam goed tot zijn recht in deze grote kerk! Heer ik hoor van rijke zegen heeft weer een geheel ander karakter omdat de tekst een bede vertolkt en dat ook tot uiting komt in het volume. Het laatste lied is Dank zij U Heer. We zingen dat met gesloten map, dus uit het hoofd en dit werd goed en met gevoel gezongen en was ook erg toepasselijk gezien het jubileum van Sursum Corda. Aansluitend komt er een samenzang: Psalm 68:17,waarna het gemengde koor onder leiding van de oud dirigenten 3 psalm bewerkingen zingt ,namelijk De Psalmen 17, 24 en 116, mooie stukken die werden gezongen! De avond zit er weer een eind op en de voorzitter van Sursum Corda bedank alle aanwezigen,dominee en koren en geeft na enkele afsluitende woorden het woord aan Ds. Sonneveld voor de sluiting. Deze refereert aan zijn openingswoord en betrekt hierbij Psalm 116. Hij gaf ook aan dat hij het mooi vond dat we als mannenkoor Dank zij U Heer zongen als een danklied aan de Heere die al die 60 jaar voor het jubilerende koor heeft gezorgd. Hij spreekt ook nog enkele ontroerende woorden over de laatste dagen en het sterven van wijlen Ds. Chr.  van der Poel uit Yerseke die is overleden. Hij mag nu eeuwig zingen van Gods goedertierenheid. Hij is er door en wij staan er nog voor! Waar zijn wij naar op reis? Een vraag waar we allemaal wel veel mee bezig moeten zijn want ze gaat over onze eeuwige toekomst. Ik wens jullie allen een Goede reis en behouden aan komst! SURSUM CORDA!!    Na afloop zijn we uitgenodigd voor een kopje koffie in een van de zalen, waar door velen gebruik van wordt gemaakt. Na afloop al veel positieve reacties gehad en dan ook nog een tevreden Ron en Martin! Kortom; we mogen terugzien op een mooie avond waar we van hopen ook een gezegende avond! We mogen ook hieronder plaatsen “Soli Deo Gloria”.


SAMEN ZINGEN IN KLOETINGE

Zaterdagavond  20 Februari was de Geerteskerk in Kloeting gevuld met zanglustig toegestroomde aanwezigen en het Christelijk Samengesteld Mannenkoor Zeeland. Ons koor was deze avond uitgenodigd door de Reformatorisch Omroep om medewerking te verlenen aan een samenzangavond, die opgenomen is met beeld en geluid en in het teken stond van de aanstaande biddag D.V. in Maart. Na het inzingen krijgen we als koorleden een kopje koffie en komen de eerste bezoekers hun plaats innemen. Om 10 voor half 8 nemen we als zangers onze plaatsen in op het door vrijwilligers opgezette podium tegenover het orgel en zien we langzaam de kerk voller worden. Gezien er op meerdere plaatsen in de provincie muzikale activiteiten waren georganiseerd was er een mooie opkomst. Om half 8 beginnen we als koor de avond met de intro “Vader ik aanbid U”. 
Een prachtig lied wat ook direct het thema van de avond verwoord. Het werd met gevoel gezongen waarna Martin de laatste tonen van dit lied laat overvloeien naar de samenzang van Biddag voor Gewas en Arbeid op de wijs van Psalm 68. De avond wordt vervolgens geopend door Arjan Klein, directeur van de RO, die ons allen welkom heet en uitspreekt dankbaar te zijn met de goedgevulde kerk (en podium). Hij spreekt een openingswoord naar aanleiding van een euthanasieprogramma wat hij recent had gezien waarin mensen zelf bepalen wanneer ze willen sterven. Hij zegt dat we elkaar als christenen nodig hebben om pal te staan voor het feit, dat God onze tijden van geboren worden en sterven bepaald, en we daar samen over moeten waken dat dit blijvend moet worden gehoord in de samenleving. Aansluitend gaat hij ons voor in gebed en zingen we samen, in elkaar overlopend, Psalm 123 :1 en Psalm 43 : 1,3 en 4.

kloetinge

Als mannenkoor zingen we, na de opening, een drietal liederen; Psalm 101 , Beveel gerust uw wegen en Psalm 23. De eerste 2 stukken zijn bekende voor ons en kwamen goed uit de verf. Persoonlijk vond ik Psalm 23 wat minder gaan omdat die nog niet vaak uitgevoerd is. Na onze bijdrage zingen we weer met alle aanwezigen twee verzen van Groot is Uw trouw o Heer met aanslutiend twee verzen van Abba Vader. Martin weet mooie klanken uit het orgel te halen en er wordt goed meegezongen! Het programma vervolgt met 2 stukken voor het mannenkoor; De Heer is mijn Herder en Psalm 107. Ook deze stukken zijn door ons al vele keren gezongen, de eerste is wat ingetogener vanwege de tekst en de tweede is een stuk waar waar ook ingetogen bij wordt gezongen maar waar ook Gods macht in de storm met kracht mag worden gezongen, een geweldig stuk om te mogen zingen. We komen nu bij de meditatie van Ds. M. Klaassen, Hervormd predikant uit Arnemuiden. Hij mediteert n.a.v. Mattheus 6: 5-8. Het gaat hierbij  over het thema bidden.

Vuur zonder brandstof is onmogelijk,een mens zonder zuurstof eveneens, zo ook is het gebed voor een christen, een christen zonder gebed is onmogelijk! 
Niet het kerkgaan, niet het geven, niet het zorgen maar het bidden. Bidden, zegt Matthew Henry, is het kenmerk van het geloof. We behoren in een levend contakt te staan met de Heere en daarom moet het ook iedere dag biddag voor ons zijn! Hij geeft een aantal welgemeende adviezen: Bidt; dus we moeten het doen. Concentreer; zoek een plaatsje op waar je ongestoord kan bidden,dus een binnenkamer. Bewustzijn; wees bewust van wat je doet als je bid, De Heere ziet je vanuit het verborgene en laat je gebed geen ijdel verhaal van woorden zijn want God weet ervan. Vertrouwen; bid met kinderlijk vertrouwen,niet dwingend,maar zoals een kind zijn vader vertrouwd door de liefde. We hebben de heilige Geest nodig en daar mogen we pleitend om bidden.

kloetinge2

Na deze sprekende  meditatie zingen we Psalm 65 :1 waarna we als koor De ware rust en Psalm 27 zingen. “De ware rust” is een lied wat we rustig zingen terwijl Psalm 27 weer wat meer volume vraagt op bepaalde stukken. Het zong niet onaardig en er was concentratie in de kerk! Aansluitend komt er een samenzang van 2 verzen die in elkaar overgaan; Heer ik kom tot U en Zoekt eerst het koningkrijk van God. Dat laatste zingen we in canon met de aanwezigen en dat klonk prachtig. Voordat Ds. M.  Klaassen met ons de avond sluit is er de presentatie van de nieuwe CD van Omnis Cantare (de organisatie die nauw verwant is met het CSMZ-omdat zowel het koor als Omnis Cantare bestuurd wordt door dezelfde personen) ,met liederen uit de bundel van Joh.de Heer. Een CD met enkel samenzang, vanuit de Geerteskerk met Arjen Huissen aan de klavieren.

Arjan Klein,directeur van de RO, overhandigd, als presentatie, de eerste 2 cd’s aan de voorzitter van Omnis cantare, Dhr.H.J. Minnaard en aan de secretaris/organist van de cd, Arjen Huissen. Vanaf dat moment is deze cd te koop voor 15 Euro.  In het programma staat nu sluiting en dat doet 
Ds. M. Klaassen met ons door iedereen te bedanken voor zijn aanwezigheid of bijdrage en gaat ons voor in gebed. Als sluitstuk zingen we als koor, met gesloten map, Dank zij U Heer. 
Een heel mooi lied en het werd goed en uit het hoofd gezongen!
Velen vonden dit erg mooi en daar zijn we blij mee.   
Bestuur, dirigent, organist (en registrant), vrijwilligers en medezangers; hartelijk dank voor uw bijdrage. Dat God de eer en dank hiervan ontvangen mag! De avond is terug te zien en te horen op de Reformatorische Omroep en wordt uitgezonden op zaterdag 5 maart. 
JH