user_mobilelogo

logo csmz jpeg origineel 23okt

embed badge websitetest

Kerstperiode CSMZ 2018

We beginnen op zaterdag 8 december met een mooie avond in het Belgische Merksem waar we op uitnodiging van Protestants Centrum de Bron, mogen meewerken aan hun jaarlijkse kerstviering in de St. Jozefskerk in Merksem. We waren daar aanwezig met niet minder dan 106 zangers! Ook het uit Tholen afkomstige Jongerenkoor Hannanja o.l.v. Bram Bout werkt mee aan deze avond. Nadat we als koren nog even hebben ingezongen zoeken we onze plaatsen achter in de kerk op en zien we dat de bezoekers de kerk goed vullen, en daar zijn we blij mee! Ook voor onze vriend en evangelist van de Bron Arie van Setten. We beginnen als gezamenlijke koren met de intro: Eeuwen lang geleden en ervaren weer het gevoel dat het hier prima zingt. De kerk was inmiddels goed gevuld en met deze mooie intro is de Kerst toon gezet. Martin, onze eigen organist was deze avond verhinderd dus werden we begeleid door Jan Rozendaal de organist van het jongerenkoor. De violiste die haar medewerking deze avond gaf was Rebecca van Zandwijk, een mooie aanvulling op het geheel! Na de intro gaan we als koren weer af en worden we hartelijk welkom geheten door evangelist van Setten die de algehele leiding heeft. Hij verzorgt de opening en wordt geholpen door Julia, een meisje wat uit een gezin komt wat tot de vaste bezoekers hoort van de evangelisatiepost. Met een heerlijk Belgisch accent wordt Lukas 1 : 46-55 voorgelezen waarna Van Setten de avond met gebed begint en vervolgens als samenzang laat zingen Psalm 68:10. Onder het zingen gaan wij naar het podium om ons eerste blok van 4 te zingen. We gaan zingend op en dat doet me altijd wel iets. We zingen 4 stukken; De Lofzang van Simeon, De Lofzang van Maria, Vredevorst en Jezus door uw komst op aard. Stuk voor stuk mooie liederen die allemaal hun eigen volume, intonatie en snelheid hebben en zo een mooie afwisseling bieden aan ons gehoor. Na ons mannenkoor luisteren we naar een muzikaal intermezzo van Orgel en viool waarin ik de liederen Royal Davids City en hoor de engelen zingen beluister. Een mooie mix van muziek!IMG 20181208 WA0043
Evangelist van Setten houdt nu zijn Kerst meditatie die gaat over de blijdschap van Maria. Maria mocht blijdschap ervaren. De echte reden van haar blijdschap was de vreugde in God in haar ziel. Het heilige wat ze in haar moederschoot mocht dragen was haar blijdschap, omdat ze uit genade mocht weten dat Dat ook haar Zaligmaker was! Alleen Zijn verdiende genade kan ons weer oprechte vreugde geven. Mogen wij ook zo die blijdschap ervaren? is dat kind in de kribbe ook onze Redder? Aansluitend zingen we Psalm 26: 2,6,7 en 8 en onder het voorspel werd er gecollecteerd. Na deze samenzang brengt het jongerenkoor 4 stukken ten gehore wat mooi klinkt in deze grote stenen kerk. Het volgende programmapunt is weer een mooi intermezzo van Orgel en viool met aansluitend een samenzang van Psalm 100 : 1,3 en 4. We gaan nu het laatste stuk koormuziek uitvoeren en dat doen we als koren weer gezamenlijk namelijk: Zoon van God en Zoon van mensen. Heerlijk om dit te zingen! Ook in de kerk werd er genoten, wat later door meerderen werd gezegd, en ik begreep dat onze Belgische vrienden gewoon verwachten dat we er dv volgend jaar weer zijn! Wat mij betreft wel! Broeder van Setten besluit de avond door iedereen hartelijk te bedanken voor koorzang, muziek en aanwezigheid. De collecte bracht het schitterende bedrag op van € 1145,70 waarvoor bijzonder dank! Daarna gaat hij ons voor in dankgebed. Als slot zingen we allen de staande het ere zij God waarbij wij als mannenkoor als een soort wisselzang hier doorheen zingen. Dat blijft mooi, ook voor iedereen. We mogen terugzien op een mooie en fijne avond! Het koor is gekomen met bussen maar zelf was ik met eigen vervoer, maar hoe dan ook, iedereen gaat weer huiswaarts en als koor zien we al weer uit naar de volgende mooie uitvoering in Kapelle met onze vrienden van het Sebanja koor. Zelf was ik die avond verhinderd maar iemand anders heeft een mooi verslag gemaakt wat u hier kunt lezen.........
Traditionele kerstavond i.s.m. Helpende Handen


In de Petrakerk van Kapelle wordt op woensdag 19 december de traditionele kerstzangavond i.s.m. Helpende Handen Zeeland gehouden. Deze avond wordt in zijn geheel bekostigd door de leden van de club van 100, een gebaar waar wij samen met onze gehele achterban dankbaar voor zijn.20181219 205640
Tegen de klok van 19.00 uur zien we in en rondom de Petrakerk al verschillende zangers van zowel Sebanjakoor als het CSMZ arriveren. Opvallend is de spontane wijze van begroeting tussen de zangers van beide koren onderling. Er mag gezien en gezegd worden dat de band die er in de afgelopen 9 jaar gelegd is ook vanavond weer gevoeld mag worden. Als tegen de klok van 19.30 uur de kerk goed is gevuld met ca. 400 aanwezigen zingen wij met elkaar van Zijn trouw die nooit zal wankelen of bezwijken.
Hierna opent onze vriend en broeder Kees van den Bovenkamp de avond met het lezen van een deel van het Kerstevangelie uit Lucas 2. Op zijn eigen wijze spreekt hij een aantal woorden van het Licht wat de herders zagen. Hierna wordt de avond vervolgd zoals in het programma aangegeven staat. Beide koren brengen hun goed ingestudeerde programma en er wordt geluisterd en genoten. Dit is merkbaar aan de stilte in de kerk. Ongekunsteld en vol overgave zingt het Sebanjakoor hun repertoire onder leiding van hun dirigente Wilma Kraaijeveld en begeleid op het orgel door Gerard de Koning. Waardering want wat wordt er menigmaal zichtbaar met overtuiging en vol verwachting en overgave gezongen van de komst van de Heere Jezus, onze Verlosser en Zaligmaker!
Het mannenkoor zingt deze avond zeker niet onverdienstelijk onder leiding van Arjen Huissen, dit omdat de dirigent niet aanwezig is. Mooi was de opkomst van zo veel mannen op een doordeweekse avond, een stimulans om deze avond zeker niet te laten vallen in de toekomst.
Deze avond werd er gecollecteerd voor de Helpende Handen en deze collecte bracht het mooie bedrag op van ruim € 1100,00. Een bedrag om stil van te worden, wetend dat Helpende Handen met dit geld o.a. kerstgeschenken ken bekostigen en een muziekkist kunnen aanschaffen.
Aan het eind van de avond staat het samen zingen met allen die dit willen op het programma. Binnen de kortste tijd staat het podium vol met vrienden en vriendinnen van de verschillende woonlocaties en met hen die zich hartelijk met ons verbonden weten. Onze voorzitter zorgt dat er een lijn zit in het dirigeren en opgeven van verschillende liederen. Heerlijk om zo met elkaar samen te zijn....een zegen en een groot goed wat we nog vele jaren hopen te mogen beleven. Als slot zingen wij staande het Ere zij God, hierna besluit de heer van den Bovenkamp de avond met dankgebed. Nadat er door velen nog gebruik gemaakt werd van het door de club van 100 aangeboden koffiebuffet met koeken geschonken door Helpende Handen ging ieder voldaan naar huis.
Kerstzang vanuit de Adullamkerk Waarde


Na de mooie avond in Kapelle hebben we op 24 december onze uitvoering in de Adullamkerk in Waarde. Altijd een avond om naar uit te zien. We verzorgen als koor daar, op uitnodiging van de activiteitencommissie, een avondvullend programma, deze keer met rond de 100 zangers. Het is daar altijd bomvol en ook deze avond weer een enorme drukte als ik in de buurt van de kerk kom. Ik waag het er niet op om door te rijden met de stoet auto’s richting parkeerterrein want dat gaat nooit passen, dus auto langs de kant van de weg gezet en het laatste stukje lopen. Bij aankomst in de hal van de kerk even bijpraten en opstellen per partij. Er zijn stoelen voor ons als mannenkoor gezet voor in de kerk en daar gaan we zo tegen half 8 naar toe. Persoonlijk vond ik het, wat betreft onze kwaliteit van zingen, deze avond beslist geen tien en ik denk dat de kooropstelling daar ook een beetje debet aan is want velen stonden daar waar ze anders nooit stonden en dat gaf enige verwarring en wat onrust in het koor wat zijn invloed gaf op de gezongen muziek. Ik heb vele mooie reacties gehad op deze avond en de mensen hebben echt van ons genoten gelukkig, zelfs vandaag begin januari nog mooie reactie gekregen! ( over de kwaliteit van de stukken hebben we het gewoon even niet) We starten met het mooie stuk, de lofzang van Simeon als intro waarna ouderling Harthoorn uit Waarde de avond opent door iedereen hartelijk welkom te heten. Hij geeft aan dat we als mannenkoor voor de 8e keer op de vooravond van kerst hier willen en mogen komen zingen. Hij ziet dit al als een traditie en geeft gelijk maar aan om die in ere te houden! Goed voorstel vind ik! Vervolgens geeft hij als samenzang op: Psalm 98 2 en 3 en spreekt vervolgens een openingswoord uit het Bijbelgedeelte wat hij eerst las: Micha 5 : 1 tot 4. Hij mediteert over advent, het uitzien en verwachten van de komst van Christus naar de aarde. En dat is vervult, ook na een periode van 400 jaar duisternis tussen oude en nieuwe testament. Gods belofte wordt heerlijk vervuld, op Zijn tijd en Zijn wijze! Na de opening zingen wij als mannenkoor 3 stukjes: Lofzang van Maria, Een roze, fris ontloken en kind in de kribbe. Na dit blokje zingen we als samenzang: Daar is uit ’s werelds duistere wolken : 1, 2 en 4 en tijdens deze samenzang wordt er gecollecteerd voor het bouwfonds van de Ger. Gem. Waarde. Na deze samenzang mogen we genieten van de muzikale talenten van Ron en Martin op orgel en piano en samen op de piano.09 DSC 5831

Er werd in dit intermezzo geïmproviseerd over o.a.: “In de stad van Koning David en Ere zij aan God de Vader” Iedereen genoot ervan! Aansluitend hebben we een samenzang op het programma staan: Hoor de Engelen zingen de eer. Als mannenkoor zingen we weer een blokje van 4: Vredevorst, O Kind zo klein en teer en Heerlijk klonk het lied der Engelen. Waarbij het laatste vers van het derde lied als samenzang werd gezongen en ook: Jezus door uw komst aard. Prachtige stukken! Als samenzang staat nu Stille Nacht op het programma waarna Ouderling Harthoorn de avond met ons besluit. Hij spreekt nog een paar woorden als slot en spreekt uit dat de springader Israëls vol water is! En zoals de eenvoudige herders de eerste getuigen waren van Jezus komst op deze zondige wereld is het ook nodig dat hij komt in onze van nature zo zondige hart! Na het dankgebed zingen we staande het ere zij God waarbij wij als mannenkoor als wisselzang er doorheen zingen, geweldig om te mogen doen! Als mannenkoor en bloedverwanten wordt ons door de activiteitencommissie een kopje koffie, thee of frisdrank aangeboden waar door velen gebruik van wordt gemaakt. We mogen terugzien op een druk bezochte avond waarvoor allen geld : Soli Deo Gloria!! We hebben als mannenkoor nu alleen nog onze traditionele volkskerstzang in de nieuwe kerk van Middelburg.... Dit verslag is gemaakt door iemand van Omnis Cantare en leest het hier ......

 

Tweede Kerstdagavond 2018 is aangebroken. Ook nu houden we onze Oudhollandse Kerstzangavond in de Nieuwe Kerk van Middelburg. Dit jaar al weer voor de 13e keer en ieder jaar mogen we terugzien op een mooie avond in een volle kerk. Zo ook vanavond. Na veel voorbereidingen openden om 19.00 uur de deuren van dit prachtige kerkgebouw. Velen stonden al te wachten en konden nu een plekje gaan zoeken. Ook de koorleden zoeken hun plaats op het podium op.....lees HIER verder. 

 

 

  


ZENDINGSZANGAVOND VOOR DE GZB IN ARNEMUIDEN

Arnemuiden, zaterdag 20 oktober. Een grote schare van zwartgepakte heren met blauwe stropdassen trekt door de straatjes van Arnemuiden centrum richting het haventje om zich daar te verzamelen. Wat gaat daar allemaal gebeuren? Niets meer en niets minder dan dat het Christelijk Samengesteld Mannenkoor Zeeland een nieuwe koorfoto laat maken op deze nostalgische plek in het oude vissersdorp. Deze foto wordt gemaakt voordat ze een muzikale bijdrage mogen leveren aan de zendingszangavond van de GZB in de Hervormde dorpskerk van Arnemuiden. Nadat iedereen zich weer naar de kerk heeft begeven gaan we nog even inzingen waarna we in de zaal achter de kerk voorzien worden van koffie door Jolanda van Dies en Lisette van Karlo. Inmiddels loopt de kerk al aardig vol en als we als ongeveer 90 zangers onze plaatsen in de kerk innemen zit deze gewoon helemaal vol! Daar zijn we blij mee. We zingen als intro Psalm 68 waarna Ds. P. van der Kraan de avond opent door ons voor te lezen uit Handelingen 13:1-3 en gaat ons voor in gebed. Hij vraagt zich in zijn openingswoord af of het nu een zangavond is of een zendingsavond. Ds. houdt het op een zendingsavond omdat de zendingsopdracht ons hier samen brengt. Het Bijbelgedeelte wat we zojuist lazen is het begin van de wereldwijde zending en deze zending heeft de onmisbare omlijsting van onze gebeden nodig! Denk aan wat Mozes deed toen Israël streed tegen Amalek, op het gebed van de christenen in Jeruzalem gingen voor Petrus de gevangenisdeuren open en kon hij zomaar weggaan Ds. roept ons op om het zendingswerk te steunen met onze gebeden, niet alleen plichtsmatig maar mocht het zijn met een hartelijk uitzien naar de grootmaking en verheerlijking van Gods naam.  DSC1710Na de openingswoorden zingen we samen Psalm 108:1 en 2. Aansluitend zingen we als mannenkoor 2 stukken: Zing van Zijn trouw en O God die vol van liefde zijt, mooie stukken om te zingen ook wat de tekst betreft. Onze waarde toetsenist is nu aan de beurt voor een orgelsolo van het lied: Grote God wij loven U, het klinkt als een klok op dit mooie orgel, waarna we allen van dat lied 3 coupletten zingen. In de wegvloeiende klanken van deze samenzang geeft Ron ons het teken om te gaan staan om weer 2 liederen te mogen laten horen: Zouden wij ook eenmaal komen en Is uw paaspoort getekend. Er werd echt geluisterd in de kerk en ook wel genoten. Op het programma staat nu dat Dhr L. van Bockhove, als voorzitter van de thuisfrontcommissie van de fam. Lindhout, ons een en ander zal vertellen en ook zal laten zien over het werk wat John en Marjan mogen doen in Managua in Nicaragua. Ze hebben daar, als een roeping, het werk ter hand genomen wat niet meer werd gedaan omdat de oprichter Ds. Minderhoud was overleden. Ze geven structuur aan de reformatorische gemeente die daar is en proberen de mensen daar te helpen om te leren leven zonder ontrouw en met een goede christelijke moraal. Dhr. van Bochove illustreert zijn appelwoord met een korte film over het leven van John en Marjan. Als slot van zijn lezing prijst hij de collecte aan in onze milddadigheid en onder het zingen van Psalm 116: 1, 4, 7,10 en 11 gaat de collectezak rond. Deze collecte bracht het mooie bedrag op van € 1368,50 wat volledig bestemd is voor het werk van John en Marjan omdat sponsors de onkosten van de avond op zich hebben genomen. Als mannenkoor zingen we weer 2 stukken: Samen te dienen en Eenmaal thuis > Twee verschillende maar mooie stukken om te zingen en passend bij het thema van de avond. Psalm 35 : 1 en 13 staat nu op het programma om samen te zingen waarna Ds. Van der Kraan de avond besluit en allen dankt voor de aanwezigheid. Als sluitstuk zingen we als koor de schitterende bewerking van Psalm 122 van Marco De Toom. Heerlijk om die te zingen en in de kerk was er aandacht! We mogen terugzien op een mooie avond waar weer velen van mochten genieten. Echter voor onze zangbroeder en zijn vrouw, Jaap en Ria Sinke bracht deze avond verdriet, ze kregen net voordat de avond zou beginnen het bericht dat de situatie rondom hun aanstaande kleinzoon, na een ongeluk eerder die week als militair, dusdanig achteruit gegaan was dat ze als familie naar Rotterdam werden geroepen. De volgende dag is hij overleden. We wensen ze Gods kracht en vertroosting toe samen met hun kinderen en kleinkinderen om dit verlies te kunnen dragen en sterkte voor deze moeilijke dagen en ook daarna! Als ik het verslag schrijf hebben we als koor ook de droeve mededeling ontvangen dat op zaterdag 27 oktober toch nog onverwacht ons Koorlid Jaap Krijnsen is overleden. Als gevolg van de ziekte ALS kon Jaap al lange tijd niet meer meezingen, maar hij leefde wel erg met ons mee! We wensen ook zijn vrouw, kinderen, kleinkinderen en verdere familie de vertroosting en nabijheid van de Heere toe! Wij mensen zijn maar nietige vertroosters maar Hij weet wat nodig is!

 

 


Twintig jaar Omnis Cantare (OC) in Dordrecht


DORDRECHT,6 oktober 2018. Het is bijna 18:00 uur als we In de buurt van de grote kerk zijn geparkeerd en we ons naar dit boven alles uitstekende Godsgebouw begeven. We zijn niet alleen op pad, want vele zangers van Jigdaljahu, het andere gastkoor van deze avond, lopen ook de kant van de kerk op. Als we de laatste hoek omslaan in de oude binnenstad van Dordrecht ben ik toch wel een beetje met trots vervult, want niet minder dan 4 touringcars van Busvervoer van Damme hebben veel van onze zangers en partners bij de kerk afgezet en zullen ze naar verwachting ook weer thuis brengen. Eenmaal binnen in de kerk is het al een drukte van belang. We gaan nu opstellen in de kerk om in te zingen, eerst met Jigdaljahu het gezamenlijke stuk en daarna nog even onze eigen stukken om op te frissen. De akoestiek in deze kerk is enorm, daarom is het goed om hier even aan te wennen en er zodoende mee om te kunnen gaan. Het beloofd een schitterende avond te worden.

Bent u benieuwd naar het vervolg...........klik dan HIER

Foto's met dank aan Tim Adriaanse 

 


Slotavond zingen op Walcheren

Naar goede traditie hebben wij weer medewerking verleend aan de Slotavond Zingen op Walcheren 2018. In een overvolle Moriakerk van Westkapelle mochten wij een prachtige avond beleven.Het verslag met dank aan de verslaggever van Omnis Cantare vind u HIER  


Zingen met en voor onze gehandicapte vrienden
Middelburg, Hofpleinkerk, 3 juli 2018. Met bijna 75 zangers zingen we deze avond voor en met onze gehandicapte vrienden en vriendinnen die op vakantie zijn en deze avond Middelburg aandoen. We voldoen graag aan hun verzoek om een avondvullend programma aan te bieden met koor en samenzang. Het was warm deze avond en het liturgisch centrum is vol gezet met gehuurde stoelen voor ons als zangers. Helaas was de kwaliteit van deze stoelen niet optimaal want verschillende zangers kwamen met een droge klap op de vloer terecht en moesten op zoek naar een andere zetel. Onze voorzitter ontkwam ook niet aan zo’n accident wat de nodige hilariteit opleverde. Om half 8 is iedereen gezeten en verheffen we ons om de intro te zingen van Psalm 101, mooie psalm om te zingen. Hierna opent Ds. Tuinier, die als predikant de vakantiereis begeleid, de avond door ons hartelijk welkom te heten. Hij spreekt dat wij geen onbekenden voor elkaar zijn en spreekt haast van een familieband omdat we ook jaarlijks een kerst uitvoering mogen geven in de thuisgemeente Waarde wat jaarlijks erg wordt gewaardeerd. Hij spreekt de wens uit dat we met elkaar een gezegende avond mogen hebben en geeft als samenzang op Psalm 48:1 en 6. Martin, onze vaste organist, was verhinderd deze avond zodat onze reserve organist, Jacco Goud, deze avond ons begeleid op het orgel. Zijn broer, een van de vakantiegasten, vindt dat helemaal niet erg en geniet ervan als hij zijn broer ziet spelen. Na deze samenzang zingen we als koor 3 stukken, Psalm 42 , Als ik een kruis moet dragen en Psalm 25. We zien dat de Psalmen herkenbaar zijn voor onze gasten en dat geeft een band van verbondenheid! Jacco is vervolgens aan zet voor een orgelsolo met aansluitend de collectesamenzang van Psalm 32 : 1,4 en 6 die uit volle borst word meegezongen. Na de collectezang , gaan wij als mannenkoor weer een blokje van 3 zingen: Psalm 141 , Is uw paspoort getekend, en Psalm 119. Ook hier kunnen we zien dat we geen onbekende liederen zingen en dat vinden we fijn. Hierna vervolgen we ons programma en zingen we vers 1 en 10 van Psalm 116. Na het muzikale intermezzo van Ron op de piano en Jacco op het orgel wat met grote belangstelling word gevolgd ,zingen we de laatste samenzang Grote God wij loven U. Hierna sluit Ds. Tuinier de avond door nog kort te mediteren uit Psalm 32 wat ook tevens de dagsluiting is voor onze vrienden en vriendinnen. De dominee spreekt de wens uit om op de plaats te mogen komen waar ook de dichter van deze psalm mocht komen : Het oprecht bekennen van onze zonden voor het aangezicht van de Heere. Met kinderlijke eenvoud “wandelt“ hij langs de verzen van deze psalm. Het gaat door lijden naar heerlijkheid en dat geeft ook verwondering en blijdschap. Vers 8 leert ons dat ontvangen genade ook mededeelzaam maakt en dat het “IK zal“ een belofte is. De dominee wenst ons allen toe bediend te mogen worden uit Zijn volheid, dan mogen we het ook weer uitdelen. Waar leren we dat? Op Christus school! En daar is het nooit vakantie. Hartelijk wenst hij ons daar een plaats op, inschrijven op die school kan altijd! Vanaf deze plaats bedanken we Ds. Voor de warme en welgemeende woorden! Terugziend op een fijne avond onder en met elkaar verlaten allen weer dit gebouw en gaan terug naar huis of naar de vakantie bestemming. Mannen zangers, bestuur , Ron en Jacco hartelijk dank voor jullie bijdrage deze avond!
-- Na aftrek van onkosten is er ruim € 675,00 overgemaakt aan de commissie vaarvakantieweken uitgaande van de Bond van Vrouwenverenigingen der Ger. Gem.
Redactie csmz.
JH

 

 


Het CSMZ op diverse plaatsen te beluisteren

Hierbij een terugblik op 3 prachtige zangmomenten van de laatste maanden. We beginnen met de uitvoeringen in de dorpskerk van Borsele tijdens de jaarmarkt op 19 mei. Op het verzoek van de organisatie commissie hebben we daar 2 blokken gezongen, een keer ’s morgens en een keer ’s middags. Het doel wat we nastreven als koor, om zingend het Woord van God uit te dragen, kan op een jaarmarkt waar allerlei soorten mensen aanwezig zijn wel goed tot zijn recht komen. We waren met meer zangers dan we hadden verwacht en daar waren we blij mee. Het kleine kerkje zat 2 keer bomvol met luisteraars en dat doet je als zanger goed. Helaas moest Ron door plots opkomende griep het dirigeerstokje aan Arjen doorgeven maar ook dat was geen belemmering voor het zingen in dit knusse dorpskerkje in het centrum van Borsele. We mochten hier meer dan 10 stukken zingen, o.a: Hoe groot zijt Gij, als ik een kruis moet dragen, Vlucht tot Hem, Vader ik aanbid U, Psalm 25, Psalm 42, Psalm 68. In het ochtend gedeelte waren ook 2 stukken opgenomen als samenzang: Er komen stromen van zegen, en de lichtstad waarvan de refreinen samen werden gezongen. In het middag gedeelte waren dat: Als g’in nood gezeten het wilhelmus 1 en 6 en de Lichtstad. Het altijd een mooi gezicht als je ziet dat mensen tijdens de samenzangen voluit genieten en meezingen. Opvallend veel zie ik dat mensen, waar je het op het eerste gezicht niet van verwacht, voluit meezingen met de psalmen! Hopelijk hebben we wat mogen wakker schudden door ons zingen op deze goed bezochte jaarmarkt Als ik me niet vergis is het voor ons koor ook nog wervend geweest!

Op 26 mei gaan we met ons koor per touringcars naar Gorinchem, waar we uitgenodigd zijn door het Christelijk Sliedrechts mannenkoor Ichthus. Hier hebben we hard aan gewerkt en we hebben er zin in! Het aantal bezoekers viel wat tegen maar met boven de 26 graden is dat volgens de voorzitter van Ichthus heel normaal. Na een gezellige busreis, die is gestart op 3 verschillende locaties met 2 volle bussen, komen we aan in Gorinchem waar we parkeren aan de rand van het centrum en we wandelend door het oude stadscentrum naar de grote kerk gaan, mooi gedeelte dat oude stadsdeel. Daar gaan we, als koor eerst inzingen en dat beloofd wel wat. Aansluitend is er voor ons koffie en gaan we buiten nog even afkoelen om tegen de klok van 8 onze plaatsen in te nemen. We beginnen met een samenzang van Psalm 43 :3 en 4 waarna de voorzitter van Ichthus ons met warme woorden welkom heet en daarna voorgaat in gebed. Hierna zingt Ichthus Psalm 146 waarvan het laatste vers samenzang is, deze mannen kunnen zingen! Hierna mogen wij een blokje zingen van 3 nummers: Zing van zijn trouw, O God die vol van liefde zijt en Vleugels Naar mijn gevoel waren we goed op stoom en zeker het lied Vleugels was voor mij een genot om te zingen. Na ons zingt: “Sliedrecht “een blok van 3 met aansluitend samenzang lied 197 van Joh De Heer. Na deze samenzang zingen wij “Zeeuwen “ weer een blok van 3 : Zouden wij ook eenmaal komen, Als ik een kruis moet dragen, en Vlucht tot Hem. Drie schitterende stukken met veel afwisseling in tekst en volume. Vlucht tot Hem maakt bij mij nog altijd wat los ! en van het lied,als ik een kruis moet dragen, kregen we veel lovende woorden over de wijze waarop we dit lied hebben gebracht. Tijdens het uitrusten van ons zingen luisteren we naar een orgelimprovisatie van Wim de Penning. Ook deze man beheerst zijn instrument! Nu is Ichthus weer aan de beurt en zij zingen 2 stukken waarvan de laatste Psalm 121 is waar we het laatste vers als samenzang zingen. Nadat we als mannenkoren apart hebben gezongen zingen we nu samen Psalm 42: 1,3 en 5. Dat was geweldig! Met bijna 200 zangers deze psalm, die al zoveel gezongen is maar nooit in waarde is verminderd, voor te dragen in deze schitterende oude kerk! Zo is ook aan deze avond een einde gekomen en dankt de voorzitter van Ichthus alle aanwezigen, koorleden, organisten en dirigenten en gaat voor in dankgebed. Aansluitend zingen we als mannenkoren het lied Nieuw Jeruzalem waarbij dit vanaf het tweede refrein samenzang wordt: Er werd gezongen en genoten!! Onder het uitleidend orgelspel gaan we weer richting de bussen en vangt een gezellige terugreis aan waar we onder het genot van een hapje en een drankje en wat spontaan gezang zo weer thuis zijn. Voorafgaand aan deze avond wordt ons koorlid Karlo vd Gruiter en zijn vrouw Lisette door zijn spontaan in de kerk opduikende kinderen, samen met zijn in de kerk aanwezige vrouw naar voren gehaald, en worden ze met woorden en geschenken warm onthaald omdat ze 25 jaar zijn getrouwd. Ook vanaf deze plaats feliciteren we het jubilerende paar van harte en wensen we hen nog vele door God gezegende jaren toe. Voor al deze dingen: Soli Deo Gloria! Ondanks dat het van onderschikt belang is kregen we vanuit de luisteraars en andere betrokkenen lovende woorden over ons zingen deze avond, Dank daarvoor!

Als laatste van deze 3 uitvoeringen hadden we Middelburg volkoren op 2 juni. Een mooie gelegenheid voor ons koor om ook hier weer zingend uit te mogen dragen wat Gods Woord ons voorhoud. We beginnen in de Nieuwe kerk met Hoe groot zijt Gij. Omdat we als koor hier ieder jaar op tweede kerstdag onze traditionele volkskerstzangavond mogen houden, zijn wij het enige koor wat het schitterende orgel mag gebruiken om ons koor te begeleiden. Het was al druk in de kerk maar toen zang en orgelspel klonken liep het helemaal vol. Ik hoorde dat een ingewijde zei dat er dik 1000 man binnen was! We zingen ons morgenprogramma door met o.a. Psalm 25, Psalm 42, VLUCHT TOT Hem en als laatste de Lichtstad met het refrein als samenzang Ik zag de mensen echt genieten. Na afloop hadden we de tijd om de stad in te gaan en wat te eten of te winkelen. Er is een koorlid die een toko heeft met etenswaar wat alles te maken heeft met kippen en die heeft, na het toezeggen van flinke kortingen aan heren met zwarte pakken en blauwe stropdassen, een top omzet deze dag. Waarvoor dank! Na wat door Middelburg te hebben gelopen, gegeten en gedronken gaan we op het gemak naar de Zeeuwse concertzaal voor ons tweede optreden. Vooraf toch naar even wat moed ingedronken en als we opgesteld staan op het podium is de zaal ook hier goed gevuld! We zingen hier ondermeer: Zouden wij ook eenmaal komen, Psalm 68, psalm 72/122, Vleugels en ook hier als laatste vers: De Lichtstad net refrein als samenzang. Ook hier heerlijk gezongen en genoten van de luisteraars. Ook in het gastenboek zelfs een Duits compliment! Na wat gezellig nababbelen op de straat gaan we allen weer onze eigen weg en mogen we terug zien op een mooi Volkoren concert! Hopen dat het ook mag meewerken aan de uitbreiding van Gods Koninkrijk!! Allen die meegewerkt hebben aan deze uitvoeringen : Hartelijk Dank, in het bijzonder het bestuur voor de perfecte regeling!! allen het Goede toegewenst!


Passie en Pasen vanuit Oude Kerk Zwijndrecht 

Het is iets voor 18.00uur als ik arriveer bij de monumentale oude kerk van Zwijndrecht en omdat ik met eigen vervoer was (het koor was met 2 touringcars) wist ik niet precies waar ik zijn moest, maar dat was zo over want, iets eerder dan gepland ,begon ons Christelijk Samengesteld Mannenkoor Zeeland met inzingen en 80 mannenstemmen hoor je van ver dus het was voor mij geen probleem meer om mijn zangbroeders te vinden. Het inzingen gaf een goed gevoel en de ruimte zong niet zwaar. Na een goed half uur inzingen ruilen we met het dameskoor “’Hadassah” en gaan wij koffie drinken in de hal van de kerk en zien we gelijk een aardige stroom van luisteraars de kerk ingaan wat eveneens tot vreugde stemt. Om klokslag half 8 openen we als mannenkoor de avond met “Vader ik aanbid U “, ik meen dat de toon toen is gezet en gaan we weer zitten om te luisteren naar de opening. We worden allen hartelijk verwelkomt door Dhr G.J. Bossenbroek die vervolgens uit het Mattheus Evangelie hoofdstuk 11 :1-6 leest en ons voorgaat in gebed. Aangezien er nog een appelwoord komt gaan we na het gebed gelijk samen zingen : “ Op die heuvel daarginds “.
Tijdens deze samenzang komt het dameskoor van Ria van den Noort op en zingen een blok van 3 liederen waarvan de tweede en de derde met medewerking van onze Arne. Ik was best wel een beetje onder de indruk van het geheel. Ik dacht eigenlijk dat alleen vrouwen niet zo zou “klinken “maar ik weet nu wel beter. Na de koorzang van Hadassah spreekt Dhr G. van Tol namens Stichting Vrienden Reformatorisch Christelijk onderwijs Schotland een appelwoord. Deze stichting maakt zich sterk voor het ondersteunen in de bekostiging van Reformatorisch onderwijs in Schotland. Daar wordt door de overheid alleen “openbaar” onderwijs bekostigd en vormen van bijzonder onderwijs moeten ouders zelf betalen en kost per jaar 4500 euro per kind.
Voor velen niet te betalen vandaar deze stichting die hierin wil bijdragen zodat ook daar in Schotland het 28827996 10211524478939646 6770604909257810458 oPaasevangelie mag worden verteld, dat door de kracht van de opstanding zondaren met God kunnen worden verzoend uit genade door de Heilige Geest! Voor dit doel wordt ook de collecte gehouden die warm wordt aanbevolen. Na dit appelwoord zingen we, aansluitend, op de orgelsolo van Martin, de collecte zang uit Psalm 42 : 1, 3 en 5. Deze vloeide naadloos over uit de solo en er werd uit het koor door velen een bovenstem gezongen wat altijd weer mooi klinkt tijdens de samenzang in een goed gevulde kerk. Na deze samenzang bespeelt Gerard de Wit het orgel en speelt hij 4 liederen als solo uit bewerkingen van Psalm 42, 23, 92 en 149. Na deze solo’s zijn wij als mannenkoor aan zet en zingen we het schitterende lied: “Hoe groot zijt Gij”. Ik vind dit een bijzonder lied en zing dit ook erg graag. Voor mijn gevoel “liep het ook goed ”die avond. Na dit lied zongen we nog “Psalm 25”en “Is uw paspoort getekend “ Liederen waar zacht en afwisselend ook met wat meer volume mag worden gezongen wat alertheid vereist bij ons als zangers om het met gevoel te kunnen zingen. Na ons blok krijgen we een vleugelsolo van Mark Brandwijk, die slaat er ook niet naast ! Schitterend!   Na de vleugelsolo zijn de dames weer aan de beurt met 3 stukken en weer heb ik me verbaasd over wat ik hoorde, heb er van genoten en vond het kunstig! Als vervolg van het programma zingen we de samenzang “Daar juicht een toon “. Hierna zingen we als mannenkoor nog 2 stukken : “Eenmaal Thuis “en “Psalm 68 “ Mooie stukken met de nodige stem en volume variaties . Van velen hoorde ik dat bij Psalm 68 mensen erg hebben genoten en dat doet ondanks onze nietigheid en afhankelijkheid ook weer goed. Na het dankwoord en de sluiting door Dhr Kroon zingen we staande als slotlied “U Zij de glorie “ Massaal zo als koren en aanwezigen.
Ik heb persoonlijk, en weet het van velen met mij, heerlijk mogen zingen en mag terugzien op een mooie avond. Ook op deze avond werd de lege plaats meerdere keren zo gevoeld tijdens het zingen van bepaalde stukken en psalmen. Sterkte voor hen die zo innig met hem verbonden waren. Ik hoop dat de God van Goede Vrijdag en Pasen jullie wil vertroosten met Zichzelf. Dat hebben we overigens allemaal nodig en wens ik jullie van harte toe!
JH

 

 


Optreden Kapelle t.b.v. Woord en Daad

Met een welluidende galm laat de klok van de hervormde kerk van Kapelle horen dat het 19.30 uur is en, alsof het afgesproken is, klinkt binnen het gezang van 75 mannen die, begeleid door Martin Weststrate op het orgel, Lichtstad met uw paarlen poorten, de intro van deze zangavond inzetten. Nadat het koor heeft ingezongen om 18:00 uur en we daarna als mannenkoor koffie krijgen zien we de kerk in een ommezien vollopen, daar zijn we blij mee! Het is dan ook dat we met vreugde zien op een volle kerk en zo met de intro de avond mogen beginnen.
Na dit eerste lied opent Dhr Bezemer de avond met ons door allen welkom te heten en in het bijzonder ons als koren met dirigent en organist /pianiste.

20180217 182021Hij deelt de aanwezigen mee dat we als koor in rouw zijn en zo voel en ervaar ik dat ook, en meen dat ik wel namens ons gehele koor spreek. Mijn en veler gedachten zijn vanavond bij Peter geweest, onze overleden koorvriend en bestuurslid. Bij alle gezongen psalmen en liederen kwam dat bij mij in mijn gedachten en moest ik denken aan Peter, of mocht ik gezongen teksten op hem betrekken. Vanaf deze plaats wil ik Rianne en de jongens van harte Gods vertroosting en nabijheid toewensen, en bid hen toe of de Heere de lege plaats in hun gezin die zo smartelijk word gevoeld en gezien wil vervullen met zichzelf. Ook Gré Huissen en het gezin van Arjen en Rianne wil ik hierin betrekken. Ik gevoel en besef dat we als mensen vaak zulke nietige vertroosters zijn! Maar er is er Een die wel echt kan troosten en helpen! Vlucht tot Hem.... Dhr Bezemer gaat ons voor in gebed en draagt daarin ook hartelijk de intens droevige fam. Schipper op en bid om een zegen over deze avond. Aan de hand van een aantal voorbeelden uit zijn persoonlijk leven en ook uit het leven van mensen uit de Bijbel geeft hij aan dat we met de beste bedoelingen toch de Heere kunnen vertoornen, denk maar aan het opbrengen van de Ark door David waarbij Uza sterft omdat hij de Ark wilde tegenhouden. David zijn bedoeling was goed maar hij deed het niet zo God het had gezegd! Hoe is het met ons? Hoe doen wij het? Doorgrond mij en ken mijn hart...( Psalm 139 ) We vervolgen het programma met het zingen van Psalm 43: 3 en 4. Als mannenkoor mogen we een blok van 3 stukken zingen; Psalm 90, Vleugels en Eenmaal Thuis. Psalm 90 hebben we al vaker gezongen, Eenmaal Thuis is nog nieuw en dat ging prima en Vleugels vind ik persoonlijk een bijzonder mooi stuk om te zingen omdat de tekst mij iedere keer weer aanspreekt en ik persoonlijk de melodie bekoorlijk vind. Hierna zingt het jeugdkoor Jedid-Ja een blok van 3 stukken. Hoe het anderen is vergaan weet ik niet, maar ik heb er van genoten, prachtig jongelui! Het appelwoord kunt u lezen bij de opening en stelde ons allemaal de vraag hoe doen wij het? Ook met betrekking tot onze arme medemens die behoeftig is en onze steun goed kan gebruiken. Onder de samenzang van Psalm 62 : 1 en 5 wordt er gecollecteerd voor scholen in Haïti. Na deze samenzang zingt het jeugdkoor nog een blokje van 3 stukjes en ook hiervan hebben we genoten! Als CSMZ zingen wij ons tweede blok van 3 : Zing van Zijn trouw, Heer ik hoor van Rijke zegen en Psalm 68. Het eerste is een nieuw stuk, en dat ging goed , de andere twee hebben we al veel uitgevoerd maar blijven mooi om uit te voeren.. Na ons zingen zijn we weer al aan het einde van deze Woord & Daad zangavond en sluit Dhr Bezemer deze avond met dankgebed. Voor het dankgebed dankt hij allen voor zowel zingen als luisteren en deelt nog mee dat de collecte €1004,80 heeft opgebracht waarvoor hartelijk dank. Als slotlied zingen we nog: Wat de toekomst brengen moge, waarna op de opruimers na die we hartelijk bedanken! Iedereen naar huis gaat. Ook van deze avond komt de Heere alle dank toe.

JH