user_mobilelogo

logo csmz jpeg origineel 23okt

Koorconcert i.s.m. het Groot Johannes de Heer Koor  

Het is al een drukte van belang als we zo tegen de klok van 18.00 uur bij de Grote kerk in Goes aankomen om daar samen met het groot Nederlands Johannes de Heer koor een avond te  verzorgen.  Als mannenkoor zijn we met ca. 90 zangers en  het Johannes de Heer koor is met een kleine 600 zangers ruim in de meerderheid. De zangers vullen de kerk al een heel stuk. Na het inzingen van de koren is er gelegenheid voor een kop koffie en zijn we getuige van een massale toestroom van luisteraars en wordt er volop met stoelen gesleept om iedereen een plekje te geven.  Als we op onze plaats zitten is de kerk echt bomvol en zien we een grote menigte van mensen, zittend naast de koren en tot aan de toegangsdeuren.  De muzikale begeleiding van deze avond berust bij onze eigen organist PROF20190622 0241 Martin Weststrate.  Martin begeleid ook het Johannes de Heer koor dat onder leiding staat van Wilbert Magré.  Na het openingslied “Als op ’s levenszee de stormwind om u loeit “ opent  Ds. M. Klaassen uit Arnemuiden de avond. Hij neemt ons mee in het leven en werk van Johannes de Heer waarna hij met Gebed de opening besluit.  Als eerste zingt het Johannes de Heer een blokje van 3 verzen :  Als ’t bazuin geklank des Heeren, Al de weg leidt mij mijn Heiland en zie de leliën op het veld. Het klink massaal als de vele koorleden zingen alhoewel de mannen, die achteraan stonden wel ver weg klonken. Aansluitend zingen we als samenzang Psalm 25 : 2 en 3 ritmisch, met zo rond de 1500 aanwezigen, echt massaal. Na deze samenzang zingen wij als mannenkoor een blok van 4 : Psalm 68, Vrede als waterstromen, Psalm 72/122 en stromen van zegen. Het zingt fijn in deze mooie en monumentale kerk met zijn prachtige orgel. Er werd aandachtig geluisterd. Na onze bijdrage horen we, als inleiding op de collecte, een uitleg en toelichting op het werk van Woord en Daad op de Filipijnen na de verwoestende storm die het eiland trof in 2018. Met name het verstrekken van zaaizaad aan de boeren en het opzetten van  onderwijs aan de kinderen zijn thema’s waar voor zal worden gecollecteerd.  Als volgende programmapunt zingen we als samenzang een medley van 3 stukken van Johannes de Heer;  Stilte over alle landen ,Dankt, dankt nu allen God  en Jezus die mijn ziel bemint . Aansluitend zingt het Johannes de Heer koor 3 stukken : De nacht vlood heen, Gij die treurt, kom met uw smart en Heer’ ik geef m’ aan u volkomen.  We luisteren naar Martin die een orgelsolo geeft over Psalm 33, we horen dat hij het orgel kent en samen met zijn registrant weet hij ons te boeien met zijn spel. Aansluitend  zingen we als samenzang het 11e vers van deze Psalm. Na deze samenzang mogen wij als mannenkoor weer 4 stukken ten gehore brengen;  Psalm 25 , Klem vast aan de rots , Heer ik hoor van rijke zegen en Zouden wij ook eenmaal komen.  Mooie stukken om te zingen ,ook voor ons bekende stukken en dat zingt wel ontspannen.  Aansluitend zingen we Psalm 138 vers 4 als sam

PROF20190622 0235

enzang waarna het Johannes de heer koor een blok van 4 liederen zingt: Laat mij slapend op u wachten , Ieder uur, iedere stap brengt ons nader , Jezus , rustpunt van mijn hart en wilt gij van z onde en schuld zijn verlost met het refrein als samenzang. Hierna volgt een dankwoord waarbij ook Wim Magré wordt aangehaald die door ziekte niet aanwezig kan zijn maar  erg meeleeft met zijn zoon, en ook van deze plaats wensen we hem Gods nabijheid toe in deze moeilijke weg van ziekte en zorg!  De collecte bracht het prachtige bedrag op van € 3505,00 op! Nadat Ds. M. Klaasen de avond met dankgebed heeft besloten zingen we nog als samenzang :  Lichtstad met uw paarlen poorten.  Laten we hopen en bidden of we daar allemaal naar op reis mogen zijn! We mogen terug zien op een mooie avond, al vond ik dat het soms best wat korter had mogen zijn. Wel veel mooie reacties gehoord en ontvangen na afloop.

JH

 

 


Mannenkoren in concert Maria Magdalena Kerk Goes

Goes, Binnenland redactie CSMZ: Zaterdag 16 maart 2019 hadden we een prachtige zang avond in de Maria Magdalena Kerk in Goes. Wij als CSMZ mochten samen met het Chr. Mannenkoor “Ichthus” uit Sliedrecht, o.l.v. Martin Zonnenberg een avondvullend programma verzorgen op een avond georganiseerd door Omnis Cantare. Om iets voor 18.00 uur moesten wij als zangers aanwezig zijn om in te zingen, waarna wij ook nog even samen met Ichthus de gezamenlijke nummers door konden nemen. Het beloofd een mooie avond te worden en terwijl wij als zangers genieten van een van kopje koffie (aangeboden door de organisatie OC) zien we de kerk volstromen. Om kwart over 7 moeten er stoelen worden bijgezet en om 19.30 uur, als we als CSMZ met het zingen van Psalm 68 de intro verzorgen en we kijken de kerk in, zit die gewoon bomvol (Deze avond zijn er samen met de koorleden ruim 850 personen) Dat is altijd een prachtig gezicht! Na de intro opent Ouderling G.van Veldhuisen uit Waarde de avond door alle aanwezigen, koren, dirigenten, organist en pianist, hartelijk welkom te heten maar zeker ook de aanwezigen en in het bijzonder de jongelui die ook aanwezig zijn. Hij leest ons uit het Evangelie van Johannes hoofdstuk 19:1 tot 7 en gaat ons voor in gebed. Als openingswoord mediteert hij kort uit het gelezen Bijbel gedeelte waarbij de leidende Christus centraal staat. Hij vraag aan een ieder of ook onze zonden al wit gewassen zijn in het voor ons vergoten bloed aan het kruis van Golgotha? Is ons levenspaspoort daar al mee getekend? Mogen we Hem onze Zaligmaker noemen? Voor een ieder geld……..wij kunnen nog zalig worden! De te houden collecte, waarbij de opbrengst bestemd is voor MAF en de Oase wordt hartelijk aanbevolen. 

Het vervolg van dit verslag en de foto's vind u HIER