user_mobilelogo

logo csmz jpeg origineel 23okt

embed badge websitetest

15 jaar Chr. Samengesteld Mannenkoor Zeeland

Verslag: Jan Hoekman
foto's middagconcert: Harm Nieuwenhuijse
foto's avondcocnert: Sandra van der Zwan 

Middagconcert in Middelburg 

Als Christelijk Samengesteld Mannenkoor Zeeland mogen we dit jaar onze 15e verjaardag vieren! Dat is voorwaar geen kleinigheid!
Gezien dit een feit is waar we als mannenkoor dankbaar voor zijn en bij stil willen staan, heeft het bestuur besloten om dit te herdenken op zaterdag 15 oktober door het organiseren van 2 concerten, waar we als mannenkoor uit ons uitgebreide repertoire een aantal stukken willen voordragen aan een breed uitgenodigd publiek. Er was een middag programma georganiseerd in de nieuwe kerk van Middelburg, en een avond programma in de Grote of Maria Magdalena kerk in Goes.

Als gastkoor hadden we Christelijk mannenkoor “ Soli Deo Gloria” uit Urk uitgenodigd, onder leiding van Jaap Kramer. Medewerkende musici op deze concerten waren Marco de Toom als organist, Maurice van Dijk als trompettist en Arjan Wouters bespeelde de vleugel.

Het middagprogramma begon om 14.30 uur, maar als zangers zijn we al om 13.00 uur aanwezig om in te zingen en ook als koren de gezamenlijke stukken nog een keer door te nemen. Tijdens het inzingen en de uitvoering staan we met ruim 80 zangers. Het beloofd een mooie middag te worden.
Er is één ding wat we niet weten, maar wat wel spannend is; wat krijgen we als bezoekers!

Als rond 14.00 uur de deuren van de kerk opengaan voor het publiek, staat er al een horde mensen voor de deur te drommen! Dat stemt tot dankbaarheid! En als we om 14.30 uur als koor op ons eigen podium hebben plaatsgenomen kijken we in stampvolle kerk en dat is zeer bemoedigend. We zingen als CSMZ dank zei die Herr als intro en daarmee is de muzikale toon gezet.

9 CopyDhr A.C. Hage uit Vlissingen opent het middagconcert door koren, musici en ook het massaal toegestroomde publiek een hartelijk welkom toe te roepen. Hij memoreert hoe 15 jaar geleden het koor als kerstkoortje is begonnen o.l.v. van Henk Weekhout en onze huidige dirigent Ron van Ommen als organist met 39 enthousiaste zangers.
Van deze 39 zangers zitten er nog een aantal op het koor, maar ook zijn er een aantal zangers ons reeds ontvallen! Hij zegt ook dat het goed is om te zingen en wenst ons toe dat er weerklank in ons hart mag zijn van de inhoud van de liederen! Hierna leest hij met ons Psalm 48 en hij haalt aan dat de heerlijkheid van Jeruzalem daar gevonden word omdat De Heere in het midden van hen woont! Gedenken wij op deze dag ook zijn weldadigheid? Is Die God ook onze God voor tijd en eeuwigheid? Vervolgens gaat hij ons voor in gebed en geeft aansluitend Psalm 48 vers 1 en 6 op als samenzang.

Onze Urker vrienden zingen nu een blokje van 3 stukken; Dank voor het leven, Maranatha en Een woord, een hoop een Heer. Zingen zit bij de Urkers volgens mij in de genen! Prachtig gezongen stukken, zeker ook het laatste stuk met de trompet erbij. Na de samenzang van Alle roem is uitgeloten zingen we als mannenkoor en blokje van 3 ; Nader mijn God bij U, Psalm 90 en zouden wij ook eenmaal komen. Mooie stukken, afwisselend ernst en jubel. Ik zag de mensen genieten!

Marco laat ons luisteren naar een improvisatie van Grote God wij loven U. Vakwerk!5 Copy

Soli Deo Gloria zing aansluitend een 3 tal stukken; Heel ons leven, Een toekomst vol van hoop en Geloofd zij Onze God. Schitterend! Ook de eerste 2 stukken met solisten waren prachtig. Onze musici laten op orgel, vleugel en trompet een prachtig intermezzo horen van Heilig, Heilig, Heilig is de Heere. Het was harmonieus!

Als CSMZ zingen we onder de bezielende en bekwame leiding van Ron 3 stukken ; Psalm 72/122, De Ware Rust en Vlucht tot Hem. Als ik me niet vergist was onze dirigent aardig tevreden en dat stimuleert ons als zangers. Als laatste samenzang van het middagdeel wordt Groot is uw trouw gezongen.

Als gezamenlijke mannenkoren zingen we nu nog 2 psalmen; Psalm 119 en Psalm 42.
Een vers van Psalm 42 zingt Jaap Kramer als solist en ook bij Psalm 119 wordt solo gezongen.
Tijdens de solo’s neuriën we als op de oe-klank mee.

Dhr Hage sluit het concert af met het opgeven van Psalm 150 ; 1,2 en 3 en gaat daarna voor in dankgebed. Als 2 mannenkoren zingen we als laatste Lichstad met uw paarden poorten en de refreinen worden meegezongen door de aanwezigen. Schitterend maar ook indrukwekkend! We mogen terugzien op een prachtige middag: heerlijk mogen zingen voor een volle kerk.

Hoe groot zijt Gij! Soli Deo Gloria!

 

Avondconcert Goes 

Voor de tweede keer op deze dag komen we als mannenkoor met ruim 90 leden weer bij elkaar om ons avondconcert uit te mogen voeren, wat staat in het teken van ons 15 jarig bestaan. Foto 5 CopyOok hier zijn we ruim van tevoren aanwezig om nog even wat in te zingen en aan de ruimte te wennen. Bij aankomst om 18.45 uur 7 bij de kerk, staan ook hier al een groot aantal luisteraars te wachten tot de deuren opengaan, bemoedigend! Na het inzingen halen wij nog even een frisse neus en vult de kerk zich met luisteraars. Tot verwondering en grote dankbaarheid zit ook deze prachtige en sfeervolle kerk bomvol!

Om half 8 openen we als CSMZ het avondconcert met de intro van Psalm 68 van Mulder.
Deze prachtige, al zo vaak gezongen Psalm, vult het oude bedehuis met gewijde klanken en ook hier is met deze psalm de toon gezet en opent Dhr. G. van Veldhuisen de avond door ons allen van harte te verwelkomen en om ons als CSMZ te feliciteren met onze verjaardag. Ook hij refereert aan het ontstaan van ons koor. Hij vermeld dat we als koor als het ware een grote familie zijn, en dat we zo goed met elkaar zijn dat we zelfs koorreizen organiseren waar we met 3 touringcars op pad gaan.
Dank aan de Heere voor deze zegeningen! Hij leest Psalm 108 1 tot 7. Een lofpsalm van David. Is ons hart ook bereid ? Zoals staat in vers 2?
Matthew Henry verklaart dat we “Mijn eer” mogen lezen als “ Mijn Zang”, Hem loven met hart en tong. Hij besluit met een citaat: Een slecht gemoed kan niet bestaan als vrienden zingen gaan! Hij gaat ons voor in gebed en geeft vervolgens Psalm 108 :1 en 2 op als openingspsalm.

Als CSMZ zingen we een 3 tal liederen: Psalm 141, Zie ons wachten aan de stromen en Psalm 23.
Bij Psalm 141 zing John Hoekman het middelste vers solo en neuriën wij. Heldere klank in mooie kerk!
Het zingt heerlijk in deze kerk en ook hier zie de mensen echt genieten, en dat doet echt goed!

Het volgende punt is de samenzang van “Dankt, dank nu allen God” wat klinkt het massaal” Aansluitend zijn onze Urker vrienden weer aan zet, zij zingen een blokje van 3: Welk een vriend is onze Jezus, ik heb U nodig en Psalm 103. De eerste 2 liederen met solist. Zeker het tweede vond ik erg mooi!

Onze medewerkende musici laten een intermezzo horen over Heilig, Heilig, heilig is de Heere.
De muzikale inmenging van de trompet vond ik hier erg mooi!

Als mannenkoor mogen we weer een blokje van 3 stukjes zingen; Psalm 122, Houd mij vast en wat de toekomst brenge moge. Ondanks dat er een extra tussenspelletje werd gespeeld is Psalm 122 een heerlijk stuk om uitte voeren! Dank aan den Toom! Bij wat de toekomst brenge “ zingt John de solo partij. Ondanks dat wat hij last had van zijn keel en s’ middags zijn stem gespaard heeft lukte het s’ avonds prima! Onze pianist kan ook met een vleugel goed overweg! We horen een prachtige improvisatie over het lied: Er komen stromen van zegen. 
Soli Deo Gloria zing nu een 3 tal stukken: Neem mijn leven laat het Heer. Ik zal er zijn, en psalm 107.
Foto 33 Copy
Zingen kunnen ze! Bij Psalm 107 kreeg ik de neiging om mee te gaan doen, en ik was niet alleen, maar gelukkig konden we ons beheersen.

We zijn alweer bij de laatste samen zang; Psalm 32 : 1 en 6 ritmisch. Wat klinkt dat toch mooi om met zoveel mensen een Psalm te zingen!
Zoals ook s’ middags in Middelburg, zingen we als 2 koren samen nog 2 Psalmen: Psalm 42 en 119. Het zingen van Psalmen, hoe lang en hoe vaak al, blijft heerlijk om te doen!

Onze voorzitter Henk-Jan spreekt een woord van dank uit en verwoord zijn dank uit naar allen die medewerking hebben verleend, maar niet in het minst de sponsoren die er voor hebben gezorgd dat alles betaald kon worden zodat de collectes volledig ten doel komen van de doelen: Stichting “Schreeuw om leven” en vereniging “ een Handreiking “

Dhr. van Veldhuisen besluit de avond met dankgebed en geeft de laatste samenzang op: Heer, wees mijn Gids. 

Als sluitstuk zingen we, als de klanken van de samenzang zijn verstorven nog: Lichtstad met uw paarden poorten. Ook hier zingen de aanwezigen het refrein weer mee, massaal om te horen. Naast alle medewerkenden en ons gedreven bestuur! danken we de Heere voor alle zegeningen die we van Hem hebben ontvangen! Moge het tot Zijn eer zijn en het is onze wens of er zegen mag vallen over de inhoud van de liederen die we hebben gezongen! 

De totale opbrengst van de collecte deze dag is € 4273,20. Na de Heere iedereen hartelijk dank voor deze geweldige opbrengst

Ik feliciteer ons mannenkoor en wens het koor van harte de zegen van de Heere toe en hoop dat we nog in lengte van jaren, in onderlinge liefde en harmonie mogen zingen tot eer van de HEERE onze GOD.
“ZIJN NAAM EEUWIG EER ONTVANGEN”!!