user_mobilelogo

logo csmz jpeg origineel 23okt


Terugblik Concerten Haamstede, Goes en Familiedag

 

Zaterdag 3 juni zijn we als koor uitgenodigd om mee te werken aan het zomerconcert georganiseerd is door het
“Interkerkelijk Kerkkoor Haamstede. We zijn rond de klok van 18:00 in de N-H dorpskerk van Haamstede aanwezig om nog in te zingen en wat te wennen aan de ruimte. We worden gedirigeerd door onze eigen Ron en aan het orgel zit Jacco Goud en Kees Duinhouwer blaast deze avond de trompet. Na het inzingen is er koffie met heerlijke cake en ook nog even tijd om een luchtje te
scheppen. 

Stipt om 19.30 uur begint het concert en is er aardig publiek aanwezig. Als openingspsalm wordt gezongen IMG 20230717 WA0010
Psalm 66 : 1 en 3 (Psalmen van nu) waarna we worden welkom geheten door de voorzitter van het IKK.
Ze spreekt de wens uit dat we een mooie avond mogen hebben en de aanwezigen mogen genieten van zang en muziek.
Het IKK bijt de spits af met een blokje van 4 liederen: Zingt volop Gods lof, Ambrosiaans Löbgesang, Langs het kalme water en Glorie Glorie Halleluja.
Na deze liederen zingen we als samenzang het lied: Heer ik hoor van rijke zegen de coupletten 1, 3 en 6.
Aansluitend mogen wij als CSMZ een 4 tal stukken zingen: Vader ik aanbid U, Psalm 124, Een naam is onze hope, en nader mijn God bij U. Ondanks dat we maar met 60 zangers waren klonk het in mijn beleving wel goed.
Ik zag dat er zowel bij het publiek, als bij de IKK leden werd genoten van onze zang.
Het aanbrengen van crescendo’s en de afwisseling van tempo en volume kenmerkte onze zang.
Nadat we als koor hebben gezongen luisteren we naar een orgelimprovisatie van Eric Wolfert, organist van IKK. Hij improviseert over “Kom Heere Jezus Kom – Maranatha”.
De organist kan blijven zitten want zijn koor is weer aan de beurt om te zingen, weer een blokje van 4: Peace like a river, vaste rots van mijn behoud, Heer in de hemel, en de Heilige stad. Zo zij van ons genieten hebben wij dat van hun gedaan!
Na het zingen van IKK krijgen we een samenzang van vers 7 en 12 uit Psalm 68 uit de bundel psalmen van nu. Eric kan hier het orgel wel even ontdoen van het eventuele stof in de pijpen.
Als mannenkoor zingen we ons tweede blok van 4 stukken: Als ’t bazuingeschal, T zij vreugde mijn deel is, Zie ons wachten aan de stromen en Psalm 122. Wederom heb ik er van mogen genieten en ik meen velen met mij.

Als gezamenlijke koren zingen we het alom bekende lied “Lichtstad”. We voeren dit als volgt uit, IKK couplet 1, CSMZ couplet 2 en allemaal couplet 3. IMG 20230717 WA0009Mevrouw de voorzitter van IKK spreekt een woord van dank uit en worden er aan diverse medewerkenden bloemen uitgereikt. Hierna zingen we als afsluiting uit de bundel van Joh de Heer: Ga nu heen in vrede.
Na de improvisatie heeft er een collecte plaats gevonden die in zijn geheel bestemd was voor het Ronald Mac Donald Huis van het Sophia Kinderziekenhuis te Rotterdam. Het schitterende bedrag van € 1000,00 werd hiervoor opgehaald.
Na afloop was er nog gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder het genot van een hapje en een drankje. De IKK mensen waren jaloers op de vele jonge leden die ons koor telt. Heb gezegd dat we daar blij mee en zuinig op zijn! We hopen dat we al zingend de boodschap van zonde en genade hebben mogen uitdragen en hopen en bidden of de Heere het wil gebruiken tot Zijn eer.

 

Zaterdag 10 Juni mogen we als mannenkoor een bijdrage leveren aan het zomerconcert georganiseerd door het Hollandkoor. Plaats van handeling is de Westerkerk in Goes . Het thema is : zingen voor Israel.
We beginnen de middag om 17: 00 uur, na inzingen en koffie, met Psalm 122: 1, 2 en 3 als samenzang. Met den Toom aan het orgel is de toon snel gezet. De middag wordt geopend door Ds. Kees van Velzen die naar aanleiding van Psalm 122 de vraag aan ons stelt hoe het gaat. Hij wenst ons toe of we als vrienden en broeders het goede voor elkaar zullen mogen zoeken en gaat voor in gebed. IMG 20230717 WA0006 2

Na de opening zingen we als mannenkoor een 4 tal stukken; Psalm 101, Een naam is onze hope, Al rolt de zee en Vader ik aanbid U. Mooie stukken om voor te dragen, ook gezien de afwisseling in de volumes en ritmes en de inhoud van de teksten.
Aansluiten zingen we als samenzang 3 coupletten van het lied “ik heb de vaste grond gevonden”. Vervolgens zijn we weer aan de beurt en zingen we ons volgende blokje van 4; Nader mijn God bij U, Psalm 42, t’ Zij vreugde mijn deel is, en Psalm 122. Ondanks dat we ook deze middag met slechts 60 zangers waren zong het wel prima en heb ik er van genoten. We gaan als koren nu wisselen.
Het Holland koor op het podium en wij als mannenkoor naar de warme galerij. Tijdens deze wisseling van koren improviseert Marco den Toom op het orgel. Ds. Kees van Belzen overdenkt hierna met ons dat we, als vertegenwoordigers van de christenheid dienen te spreken over leven en dood. De dood in Adam en het leven in Christus, Of we nu Boeddhist, Agnost, Moslim, Jood, Islamiet of van welke religie we dan ook zijn; Genade geopenbaard in Jezus Christus is voor iedereen onmisbaar in ons leven en in ons sterven. Niet uit de werken maar uit genade alleen. Dit is te verkrijgen om niet! Lees Johannes 3 : 16 er nog maar eens op na.

IMG 20230717 WA0008Hierna zing het Holland koor “ Jeruzalem” met vers 1 als samenzang. Vervolgens zingen ze ; Ik zal er zijn, Er is een God die hoort, Wij danken U/ groot is Uw trouw o Heer. Het is een gemengd koor onder leiding van J.Q,Zwart, en het klinkt niet onverdienstelijk. De collecte wordt aanbevolen door de Dominee waarna aansluitend het Holland Koor zijn tweede bijdrage levert, namelijk; Terug naar Sion, Een toekomst vol van Hoop, Psalm 108 met aansluitend als samenzang het tweede vers” Ik zal, o Heer, Uw Wonderdaan”. Het laatste lied wat het Holland koor zingt is; Achter de wolken.

Als sluitstuk van dit middagconcert zingen we als koren samen “ de Lichtstad” en de aanwezigen zingen het refrein mee. Het was zweten op deze warme zaterdagmiddag maar we hebben weer mogen zingen! Hopen dat het voor deze of gene nog tot zegen zou mogen zijn. Het is eigenlijk een wonder als we zo in alle rust, in een wereld die gist en broed op vele plaatsen, mogen zingen van Gods goedertierenheid!.

 

Inmiddels hebben we ook de familiedag en BBQ van het koor achter de rug. Fijn en goed georganiseerd en prima verzorgd voor zowel klein en groot! Met een groot aantal zangers en familie een mooie middag/ avond om te mogen beleven. Soli Deo Gloria. Met dank aan Jan Faasse voor het faciliteren van dit evenement. Prima locatie!

IMG 20230717 WA0012Hopelijk mogen we elkaar D.V. zaterdag 26 Augustus in goede gezondheid ontmoeten in de Moriakerk in Westkapelle om de slotavond van de zomerzangavonden te mogen verzorgen en ons zangseizoen na afloop met een hapje en een drankje te mogen beginnen.
Ik hoop dat we u daar allemaal mogen begroeten! Probeert u er te zijn! Goede vakantie toegewenst!

IMG 20230717 WA0013