user_mobilelogo

logo csmz jpeg origineel 23okt

Oud Hollandse Volkskerstzang vanuit Middelburg


Gelukkig was het koor eerder klaar met inzingen en mochten wij de kerk ook al eerder binnen. Want buiten staan wachten terwijl het kil en zelfs nog wat vochtig is ook is beslist geen pretje. Bij binnenkomst staan er veel lege stoelen, navraag leerde dat er in totaal 775 stoelen in de kerk gereed stonden en dat er op het koorpodium ook nog eens 80 stonden. Na een snelle rekensom concludeerde ik dat, als alle stoelen bezet zouden zijn er ruim 850 mensen in de kerk zouden zijn. De organisatie had alle voorbereidingen getroffen,....................LEES VERDER. 

  DSC 3178 Copy

 

 


KERSTZANG ADULLAMKERK WAARDE

Het is 19.30 uur, en na een ronde inzingen en ontmoeting staan we op het podium van de Adullamkerk in Waarde om op deze traditionele kerstzangavond de intro In de mensen een welbehagen te zingen. Het inzingen ging prima en ook nu is met de intro de toon gezet en belooft het een mooie avond te worden. Ouderling F. Tollenaar opent de avond door iedereen welkom te heten en leest vervolgens Lukas 2 : 6-20 en gaat ons voor in gebed. Hij spreekt in zijn openingswoord dat de geboorte van de Heere Jezus een wonder is van de liefde van God. Hij kwam wel tot ons, waar wij van nature niet naar Hem zoeken. 3 namen geeft hij aan de geboren Heere Jezus: Zaligmaker, Christus de Heere en Redder! Hij kwam in de kribbe en zocht daarmee de laagste plaats op aarde. De Herders gingen daarheen en kwamen op die plaats! En wij? De opening wordt afgesloten met het zingen van Psalm 72 : 6 en 10. 


We zingen als mannenkoor nu een blokje van 3 stukken: Stille Nacht, Knielen en Licht in de wereldnacht. Ik vond dat het koor “er Stond “, er was een soort harmonie onder het zingen die er is of niet is. Vooral het stukje Knielen vond ik bijzonder mooi. Niet alleen de melodie maar zeker ook de tekst! Er was echt aandacht in de kerk, en de mensen zaten stil te luisteren. facebook 1704742974660 7150210277592411768
We worden deze avond op het orgel begeleid door Bram Bout en hij improviseert over het lied: In de stad van Koning David Bram laat ons horen dat het orgel geen vreemd instrument voor hem is. Aansluitend zingen we de coupletten 1 en 2 van dit lied als samenzang, en daar achteraan Stille Nacht en ’t Was nacht in Beth’lems dreven en Psalm 72:11.
Na deze samenzang zingen we als koor: In het Oosten rijst de zon , Vredevorst en Jezus door Uw komst op Aard’. Ook hier weer lekker gezongen, onder de bezielende leiding van Ron zingen we sterk waar hij dat aangeeft maar ook heel zacht en gedragen waar dat moet. (We gaan hem missen !)
Dan zijn we weer toe aan de sluiting. Ouderling Tollenaar was er stil van en dankt ons als koor met dirigent en organist, in ook vooral de aanwezigen die de kerk gevuld hebben! Hij wenst ons allen een gezegend kerstfeest. Ook word de collecte bij de uitgang hartelijk aanbevolen (deze bracht op: 1086,00 euro ) Daarna sluit hij de avond af met dankgebed


 facebook 1704742902293 7150209974060707367Als slotzang zingen we staande het Ere zij God. De aanwezigen zingen hierbij de melodie en wij als koor zingen daar wisselend doorheen, altijd indrukwekkend, ook voor de mensen in de kerk. (als je naar kerkdienst gemist gaat en dan Ger. Gem. Waarde zoekt, kun je de hele avond zien en horen. Weet niet hoe lang nog, maar is de moeite waard)We danken de aanwezige zangers (84) en dirigent en organist voor deze mooie avond. Bovenal danken we de Heere die alles gaf wat we nodig hadden!

 

 

 

 


Advent zang vanuit België

Zaterdag 9 december staat de bus gereed bij ons in Rilland op het parkeerterrein van de Shell. Omdat ik mezelf had opgegeven om met de bus mee te gaan, maar door een storingsmelding met eigen vervoer achteraan ben gegaan, weet ik van de busreis niet zo veel af. Wel weet ik dat een andere bus problemen had met het ruitenwissersysteem en daardoor vervangen moest worden door een andere bus. (ruitenwissers waren deze dag onmisbaar!) Zelfs deze vervangende bus moest op de terugreis nogmaals vervangen worden, dit omdat er een storing was in de elektronica.
We gaan dus verder in Gent waar we mochten zingen voor de mensen die betrokken zijn bij, en samen mogen komen onder het evangelisatiewerk dat in deze stad mag gebeuren. We verzorgen deze zangmiddag samen met het gemengd koor “Asaf” uit Goes. We beginnen met inzingen in deze Roomse, mooie Sint Stefanus kerk en we worden als koren uitstekend begeleid door Jacco Goud op het grote orgel van deze kerk.
Na het inzingen vult de kerk zich met meegekomen familie van de koorleden en bezoekers van de evangeliepost in Gent. We beginnen met Psalm 60:3 en 6 als samenzang waarna evangelist Verschoof ons allen hartelijk welkom heet en de middag opent door Jesaja 9: 1-5 te lezen en ons meditatief meeneemt naar de geboorte van de Heere Jezus. DE namen Wonderlijk, raad, sterke God ,Vader der eeuwigheid, Vredevorst worden door evangelist Verschoof aangestipt. Dit kind is de Zaligmaker en hebben we allemaal persoonlijk nodig, wie we ook zijn en waar we ook wonen of vandaan komen! We vervolgen het programma en het gemengde koor bijt de spits af door een 4 tal liederen te zingen namelijk; t’was nacht in Bethléms dreven, De lofzang van Maria, De Zegenrijke nacht en Bethlehems licht. Ik heb ervan genoten. Asaf is een groot gemengd koor met enthousiaste zangers, en ik vond dat ze prachtig hebben gezongen! IMG 20231211 WA0011
Aansluitend krijgen we van Jacco een prachtige orgelsolo met daarop volgend 3 verzen van Komt allen tezamen. Tijdens deze samenzang wordt er gecollecteerd voor het plaatselijke evangelisatiewerk. Nu mogen wij als mannenkoor een blokje van 4 liederen ten gehore brengen; Stille Nacht, Jezus door uw komst op aard, Een roze fris ontloken en Christus is geboren. Mooie stukjes die we mochten zingen in deze grote kerk onder de bezielende leiding van Ron en fijn begeleid door Jacco. Na onze bijdrage krijgen we een samenzang : Op U mijn Heiland blijf ik hopen, 1 en 2. Zong prima in deze kerk.
Beide koren hebben ook nog 2 liederen ingestudeerd die gezamenlijk zullen worden uitgevoerd, te weten: Herders lagen in de velden en De Herders waren in het veld. Met ongeveer 130 zangers klonk dit wel massaal en er werd in de kerk zichtbaar van genoten.
Na deze gezamenlijke liederen sluit evangelist Verschoof de middag en dankt allen die hebben meegewerkt aan deze middag hartelijk. We hopen dat onze bijdragen hebben mogen bijdragen aan het werk van evangeliseren hier in deze grote Belgische stad! De Heere kan ook deze dingen gebruiken om dienstbaar te laten zijn aan dit werk wat gedaan mag worden onder deze Gentenaren. De opbrengst van de collecte, inclusief de bijdragen via de QR code bracht het mooie bedrag op van 1089,41 Euro.

IMG 20231209 WA0030Als slotzang zingen we samen De Lofzang van Zacharias vers 5 en 6.
Er werd nog gelegenheid gegeven om in het verenigingsgebouw wat te drinken, waar door velen gebruik van werd gemaakt.

Na afloop hiervan gaat de reis naar Merksem.
In Merksem worden we verwacht in een groot verenigingsgebouw waar we met alle koorleden en familie een maaltijd aangeboden krijgen. Op het informatie bord werd gerept over een eenvoudige broodmaaltijd, maar dat werden uiteindelijk “Eenvoudige Vlaamse Frieten” met een goede snack. Voor velen was deze verandering (Met dank aan het bestuur) van menu geen enkel probleem.
Na deze gezellige en lekkere maaltijd gaan we naar de Sint Jozef kerk een paar straten terug en zetten we ons als zangers neer in de kerk en zingen we met alle aanwezigen: Komt allen tezamen de coupletten 1, 2 en 3.
We worden allen hartelijk welkom geheten door Evangelist van Setten die de avond opent door (zoals ook in Gent) Jesaja 9 : 1-7 voor te lezen en met ons te bidden. Ook hij mediteert over dit gedeelte uit Jesaja waar deze profeet profeteert over de tijd heen naar het moment waarop de Heere Jezus naar de aarde komt en de centrale vraag in deze opening is of wij ook uitzien naar dit Kind.
Dat Kind kan redding en verlossing brengen aan zondige mensen in een zondige wereld. Zoek Hem en leef!
Na de opening zingen we Psalm 98 ; 1 en 2. Aansluitend zingen we een blokje van 4 stukken; In de mensen een welbehagen, Stille Nacht, Vredevorst en In het Oosten schijnt de Zon. Het opstarten van het eerste stukje ging moeizaam en dat zet dan de toon wel voor de rest van de avond. Het is ook lastig zingen met een orgel wat eigenlijk niet krachtig genoeg is om wat extra ondersteuning te bieden aan ons als koor en ook de generale repetitie moest nog komen. Ondanks dit alles hebben de mensen echt genoten en werd bij onze aanwezigheid op de post, in de week na de zangavond, direct gevraagd of we bij leven en welzijn volgend jaar toch wel weer hopen te komen! Dat geeft de zanger moed.


Het volgende programmapunt is een orgelsolo van Jacco over Hoor de engelen zingen, en aansluitend hebben we 3 coupletten van de samenzang van dit lied.Tijdens deze samenzang word er gecollecteerd voor het evangelisatiewerk wat gedaan mag worden door broeder van Setten vanuit evangelisatie post “de Bron “in Merksem. 

IMG 20231209 WA0027Als wij weer gezeten zijn laat Asaf 4 stukken horen: De nacht is zo donker , Door de stille donk’re nacht , De Lofzang van Maria en Als straks het licht der wereld komt. Ook hiervan moet ik zeggen dat het mooi gezongen is!Nu komt er weer een samenzang , we zingen 2 coupletten van O kom, o kom immanuel, en Psalm 130: 4. Gelijk daarna zingen we als gezamenlijke koren: De Herders waren in het veld. De mensen zaten te genieten van deze massale koorzang. 


Evangelist van Setten sluit de avond af met een hartelijk dankwoord aan allen en besluit met gebed en wenst ons een gezegend kerstfeest.

Het slotlied is Ere zij God waarna allen weer huiswaarts keren. De bussen staan klaar en wij gaan weer met eigen vervoer richting het Zeeuwse. En zo is er ook aan deze Internationale zangdag een eind gekomen. Met dank aan allen die dit mogelijk hebben gemaakt met de wetenschap dat God daarvoor gaf wat we nodig hadden.
De collecte van deze avond bracht inclusief de giften die nog binnen kwamen via de QR code het prachtige bedrag op van 2244,50 euro!

 

 

 

 

 


Jubileumavond 25 jaar Omnis Cantare

1998 – 2023 

We reizen vandaag naar Goes waar we de jubileumavond van Omnis Cantare bezoeken. Deze stichting organiseert nu al voor het 25e jaar muzikale avonden, avonden waarbij koor- en samenzang centraal staat. Speciaal voor dit jubileum is er gekozen voor het decor van de Grote- of Maria Magdalenakerk van Goes een prachtige monumentale kerk met het schitterend Marcussen-Kerkorgel. Daarnaast zijn ook de medewerkenden, het Chr. Mannenkoor Ichthus uit Sliedrecht o.l.v. Martin Zonnenberg, het Chr. Samengesteld Mannenkoor Zeeland o.l.v. Ron van Ommen, de pianist Mark Brandwijk en de organist Arjan Wouters werkelijk stuk voor stuk publiekstrekkers.

Het lijkt een goed bezochte avond te worden, want om 18.30 uur staan er al mensen voor de deur te wachten totdat deze wordt geopend. Als uiteindelijk om 19.00 uur de deuren opengaan stroomt een grote groep wachtenden de kerk binnen en deze stroom houdt aan tot iets voor 19.30 uur en dan zie ik dat de gereedstaande stoelen bijna allemaal bezet zijn. Ik heb me vooraf laten vertellen dat als alle stoelen bezet zouden zijn, dat er inclusief het koor 1000 aanwezig mensen aanwezig zijn in de kerk. De voorzitter van de jubilerende vereniging spreekt een kort welkomstwoord waarin hij terugblikt op 25 jaar OC. Tevens deelt hij mee dat de opbrengsten in 2024 hun bestemming zullen vinden aan de Stichtingen “Pro-Deo” en “Stichting Wensambulance Zeeland”. Vervolgens wordt het programma afgewerkt en wordt er genoten van prachtige koor- en samenzang en improvisaties op vleugel en orgel....... LEES VERDER 

 


Terugblik Concerten Haamstede, Goes en Familiedag

 

Zaterdag 3 juni zijn we als koor uitgenodigd om mee te werken aan het zomerconcert georganiseerd is door het
“Interkerkelijk Kerkkoor Haamstede. We zijn rond de klok van 18:00 in de N-H dorpskerk van Haamstede aanwezig om nog in te zingen en wat te wennen aan de ruimte. We worden gedirigeerd door onze eigen Ron en aan het orgel zit Jacco Goud en Kees Duinhouwer blaast deze avond de trompet. Na het inzingen is er koffie met heerlijke cake en ook nog even tijd om een luchtje te
scheppen. 

Stipt om 19.30 uur begint het concert en is er aardig publiek aanwezig. Als openingspsalm wordt gezongen IMG 20230717 WA0010
Psalm 66 : 1 en 3 (Psalmen van nu) waarna we worden welkom geheten door de voorzitter van het IKK.
Ze spreekt de wens uit dat we een mooie avond mogen hebben en de aanwezigen mogen genieten van zang en muziek.
Het IKK bijt de spits af met een blokje van 4 liederen: Zingt volop Gods lof, Ambrosiaans Löbgesang, Langs het kalme water en Glorie Glorie Halleluja.
Na deze liederen zingen we als samenzang het lied: Heer ik hoor van rijke zegen de coupletten 1, 3 en 6.
Aansluitend mogen wij als CSMZ een 4 tal stukken zingen: Vader ik aanbid U, Psalm 124, Een naam is onze hope, en nader mijn God bij U. Ondanks dat we maar met 60 zangers waren klonk het in mijn beleving wel goed.
Ik zag dat er zowel bij het publiek, als bij de IKK leden werd genoten van onze zang.
Het aanbrengen van crescendo’s en de afwisseling van tempo en volume kenmerkte onze zang.
Nadat we als koor hebben gezongen luisteren we naar een orgelimprovisatie van Eric Wolfert, organist van IKK. Hij improviseert over “Kom Heere Jezus Kom – Maranatha”.
De organist kan blijven zitten want zijn koor is weer aan de beurt om te zingen, weer een blokje van 4: Peace like a river, vaste rots van mijn behoud, Heer in de hemel, en de Heilige stad. Zo zij van ons genieten hebben wij dat van hun gedaan!
Na het zingen van IKK krijgen we een samenzang van vers 7 en 12 uit Psalm 68 uit de bundel psalmen van nu. Eric kan hier het orgel wel even ontdoen van het eventuele stof in de pijpen.
Als mannenkoor zingen we ons tweede blok van 4 stukken: Als ’t bazuingeschal, T zij vreugde mijn deel is, Zie ons wachten aan de stromen en Psalm 122. Wederom heb ik er van mogen genieten en ik meen velen met mij.

Als gezamenlijke koren zingen we het alom bekende lied “Lichtstad”. We voeren dit als volgt uit, IKK couplet 1, CSMZ couplet 2 en allemaal couplet 3. IMG 20230717 WA0009Mevrouw de voorzitter van IKK spreekt een woord van dank uit en worden er aan diverse medewerkenden bloemen uitgereikt. Hierna zingen we als afsluiting uit de bundel van Joh de Heer: Ga nu heen in vrede.
Na de improvisatie heeft er een collecte plaats gevonden die in zijn geheel bestemd was voor het Ronald Mac Donald Huis van het Sophia Kinderziekenhuis te Rotterdam. Het schitterende bedrag van € 1000,00 werd hiervoor opgehaald.
Na afloop was er nog gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder het genot van een hapje en een drankje. De IKK mensen waren jaloers op de vele jonge leden die ons koor telt. Heb gezegd dat we daar blij mee en zuinig op zijn! We hopen dat we al zingend de boodschap van zonde en genade hebben mogen uitdragen en hopen en bidden of de Heere het wil gebruiken tot Zijn eer.

 

Zaterdag 10 Juni mogen we als mannenkoor een bijdrage leveren aan het zomerconcert georganiseerd door het Hollandkoor. Plaats van handeling is de Westerkerk in Goes . Het thema is : zingen voor Israel.
We beginnen de middag om 17: 00 uur, na inzingen en koffie, met Psalm 122: 1, 2 en 3 als samenzang. Met den Toom aan het orgel is de toon snel gezet. De middag wordt geopend door Ds. Kees van Velzen die naar aanleiding van Psalm 122 de vraag aan ons stelt hoe het gaat. Hij wenst ons toe of we als vrienden en broeders het goede voor elkaar zullen mogen zoeken en gaat voor in gebed. IMG 20230717 WA0006 2

Na de opening zingen we als mannenkoor een 4 tal stukken; Psalm 101, Een naam is onze hope, Al rolt de zee en Vader ik aanbid U. Mooie stukken om voor te dragen, ook gezien de afwisseling in de volumes en ritmes en de inhoud van de teksten.
Aansluiten zingen we als samenzang 3 coupletten van het lied “ik heb de vaste grond gevonden”. Vervolgens zijn we weer aan de beurt en zingen we ons volgende blokje van 4; Nader mijn God bij U, Psalm 42, t’ Zij vreugde mijn deel is, en Psalm 122. Ondanks dat we ook deze middag met slechts 60 zangers waren zong het wel prima en heb ik er van genoten. We gaan als koren nu wisselen.
Het Holland koor op het podium en wij als mannenkoor naar de warme galerij. Tijdens deze wisseling van koren improviseert Marco den Toom op het orgel. Ds. Kees van Belzen overdenkt hierna met ons dat we, als vertegenwoordigers van de christenheid dienen te spreken over leven en dood. De dood in Adam en het leven in Christus, Of we nu Boeddhist, Agnost, Moslim, Jood, Islamiet of van welke religie we dan ook zijn; Genade geopenbaard in Jezus Christus is voor iedereen onmisbaar in ons leven en in ons sterven. Niet uit de werken maar uit genade alleen. Dit is te verkrijgen om niet! Lees Johannes 3 : 16 er nog maar eens op na.

IMG 20230717 WA0008Hierna zing het Holland koor “ Jeruzalem” met vers 1 als samenzang. Vervolgens zingen ze ; Ik zal er zijn, Er is een God die hoort, Wij danken U/ groot is Uw trouw o Heer. Het is een gemengd koor onder leiding van J.Q,Zwart, en het klinkt niet onverdienstelijk. De collecte wordt aanbevolen door de Dominee waarna aansluitend het Holland Koor zijn tweede bijdrage levert, namelijk; Terug naar Sion, Een toekomst vol van Hoop, Psalm 108 met aansluitend als samenzang het tweede vers” Ik zal, o Heer, Uw Wonderdaan”. Het laatste lied wat het Holland koor zingt is; Achter de wolken.

Als sluitstuk van dit middagconcert zingen we als koren samen “ de Lichtstad” en de aanwezigen zingen het refrein mee. Het was zweten op deze warme zaterdagmiddag maar we hebben weer mogen zingen! Hopen dat het voor deze of gene nog tot zegen zou mogen zijn. Het is eigenlijk een wonder als we zo in alle rust, in een wereld die gist en broed op vele plaatsen, mogen zingen van Gods goedertierenheid!.

 

Inmiddels hebben we ook de familiedag en BBQ van het koor achter de rug. Fijn en goed georganiseerd en prima verzorgd voor zowel klein en groot! Met een groot aantal zangers en familie een mooie middag/ avond om te mogen beleven. Soli Deo Gloria. Met dank aan Jan Faasse voor het faciliteren van dit evenement. Prima locatie!

IMG 20230717 WA0012Hopelijk mogen we elkaar D.V. zaterdag 26 Augustus in goede gezondheid ontmoeten in de Moriakerk in Westkapelle om de slotavond van de zomerzangavonden te mogen verzorgen en ons zangseizoen na afloop met een hapje en een drankje te mogen beginnen.
Ik hoop dat we u daar allemaal mogen begroeten! Probeert u er te zijn! Goede vakantie toegewenst!

IMG 20230717 WA0013